Nacházíte se: Úvodní stránka  /  Základní informace  /  Literatura a zákony

Literatura a zákony

Informační brožura "Průvodce náhradní rodinnou péčí" (ke stažení)

Literatura pro dospělé

Literatura pro děti

Zákony

Edice Otvíráme

Pro dospělé

Středisko náhradní rodinné péče - Co řekneme osvojenému dítěti

Středisko náhradní rodinné péče - Co se mohou pěstouni či osvojitelé dozvědět ze zdravotnické dokumentace

Středisko náhradní rodinné péče - Desatero pro náhradní rodiče

Středisko náhradní rodinné péče - Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHA

Středisko náhradní rodinné péče - Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (tištěnou publikaci je možno objednat, více info zde)

Středisko náhradní rodinné péče - Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Středisko náhradní rodinné péče - Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje vaši pomoc (informace pro pedagogy)

Středisko náhradní rodinné péče - Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje vaši pomoc pracovní listy

Středisko náhradní rodinné péče - Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Středisko náhradní rodinné péče - Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou

Středisko náhradní rodinné péče - Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Středisko náhradní rodinné péče - Metodika práce s dobrovolníky

Středisko náhradní rodinné péče - O negenetickém rodičovství

Středisko náhradní rodinné péče - Pět P rozvoje identity dítěte jiné kultury

Středisko náhradní rodinné péče - Přípravy pro budoucí náhradní rodiče

Středisko náhradní rodinné péče - Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Středisko náhradní rodinné péče - Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče - Sociálně právní analýza přechodné pěstounské péče

Středisko náhradní rodinné péče - Základní informace o náhradní rodinné péči

Středisko náhradní rodinné péče - Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Středisko náhradní rodinné péče - Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Středisko náhradní rodinné péče - Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Amalthea; Moje rodina poskytuje pěstounskou péči

Zdroj: www.amalthea.pardubice.cz

Děti patří domů, o.s. - Hostitelská péče a příprava k ní - odborná metodika

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Archerová, Caroline; Dítě v náhradní rodině; Praha: Portál, 2001 Anotace

Bowlby, John; Vazba; Praha: Portál, 2010 Anotace

Cairns, Kate; Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči; Praha: Portál, 2013 Anotace

Janáková, Ludmila; Dary se přece nevracejí; Triton, 2007 Anotace

Janákova, Ludmila; Sama bych se v nebi bála; Triton, 2011 Anotace

Konečná, Alena; Nesviť mi do repráku!; Praha: Návrat domů, 2008 Anotace

Zdroj: www.denca.eu/deni.html

Konečná, Hana; Na cestě za dítětem; Galén, 2009 Anotace

Kovařík Jiří a kol.; Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: SNRP a Portál, 2004

Marhounová, J.; Stýblová, M.; Osvojené dítě; Mona, Knihovnička Vlasty, neuvedeno Anotace

Matějček, Zdeněk a kol.; Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999

Matějček, Zdeněk.; Koluchová, Jarmila; Bubleová, Věduna; Kovařík, Jiří; Benešová, Lucie; Osvojení a pěstounská péče; Praha: Portál, 2002

Matějček, Zdeněk; O rodině vlastní, nevlastní a náhradní; Praha: Portál, 1999

Matějček, Zdeněk; Nevlastní rodiče a nevlastní děti; Grada Publishing, 1999 Anotace

Návrat, o.s. - Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Nožířová, Jana; Náhradní rodinná péče; Praha: Linde Praha, 2012 Anotace

Potůčková, Jana; Zítra slaví; České Budějovice: Nová Forma, 2012 Anotace

Prošková, Denisa; Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství; Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012 Anotace

Rozum a Cit - Budování identity dítěte

Rozum a Cit - Dítě ve výchově příbuzných

Rozum a Cit - Dospívající dítě v náhradní rodině

Rozum a Cit - Dětská sexualita

Rozum a Cit - Romské dítě v náhradní rodině

Rozum a Cit - Využití arteterapie v náhradní rodině

Zdroj: www.rozumacit.cz

Říčan, Pavel; S dětmi chytře a moudře; Praha: Portál, 2013 Anotace

Schmidt, M. - L.; Jako stromy bez kořenů, Vimperk Tyna, 1995

Schoolerová, Jayne; Adopce vztah založený na slibu; Návrat domů, 2002 Anotace

Sobotková, Irena; Psychologie rodiny; Praha: Portál, 2001 Anotace

Soukupová, Hana; Prožívat několik životů; Společnost otevřená rodina, 2008 Anotace

Striová, Miroslava; Děti, které se rodí v srdci, Praha: Portál, 2013 Anotace

Vrtbovská, Petra; O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí; NATAMA, 2010 Anotace

Wilson, Bill; Čí je tohle dítě; Vydavatelství Postilla s.r.o., 1999 Anotace

Zezulová, Dagmar; Domov je místo, odkud tě nevyhodí; 2006 Anotace

Zazulová, Darmar; Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš; Praha: Smart Press, 2012 Anotace

Žilinčíková, Danka; Dlhá cesta domov; Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003 Anotace

Zdroj: www.navrat.sk/