Nacházíte se: Úvodní stránka  /  Základní informace  /  První kontakt

První kontakt

Navazování kontaktu s dítětem

První návštěva za dítětem je velmi důležitá, dobře se na ni připravte. Rovněž si připravte otázky pro ředitele zařízení, lékaře nebo vychovatele, s nimiž se setkáte. Vždyť to jsou právě ti, kteří v současné době o vaše dítě osobně pečují a znají je.

Další kontakt se bude odvíjet zcela individuálně, bude záležet na dítěti, na vás, ale také na dohodě s vedením zařízení.

U kojenců zpravidla nebývá s navazováním kontaktu žádný problém. Jde-li však o dítě s vážnějšími zdravotními obtížemi, je někdy třeba, abyste se pod vedením zdravotního odborného personálu naučili s děťátkem zacházet a pečovat o ně. Většina kojeneckých ústavů a dětských center má v takovém případě možnost vám poskytnout v jejich zařízení i několikadenní pobyt, abyste se mohli naučit, jak o takové dítě správně pečovat.

U starších dětí to bývá složitější. Měli byste být připraveni respektovat pochopitelnou počáteční nedůvěru na straně dítěte, mít dostatek trpělivosti, jestliže je dítě nesmělé a odtažité. Zkuste si vždy představit, co asi dítě do té doby zažilo, kolik vychovatelů se v jeho životě vystřídalo – proč by tedy mělo hned důvěřovat zrovna vám? Netlačte na ně, nevnucujte se mu, nechte mu čas, který potřebuje. Jen tak může být vytvořena oboustranná náklonnost, která pomůže dítěti snáze přejít ze zařízení do vaší rodiny bez problémů.

Kontakt s dítětem může probíhat v zařízení, ale i mimo ně. Zpočátku si můžete dítě brát na vycházky, a jakmile to půjde, může k vám být uvolněno třeba i na víkend nebo prodloužený pobyt. O pobytu dítěte mimo zařízení rozhoduje ředitel zařízení po předchozím písemném souhlasu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.