Nacházíte se: Úvodní stránka  /  O projektu

O projektu

Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče, spolek jakožto odborným garantem a realizátorem. Od počátku svého vzniku je finančními partnerem projektu Nadace Terezy Maxové dětem.

Projekt Adopce.com vznikl v roce 2001 na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové a Nestlé Česko, s.r.o. a od roku 2010 je projekt součástí portfolia Nadace Terezy Maxové dětem.

Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče. Projekt je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali.

Projekt Adopce.com se skládá ze tří částí:

  • webových stránek, které jsou informačním portálem obsahujícím všechny důležité informace o náhradní rodinné péči,
  • informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče; brožura je volně ke stažení a je možné si ji bezplatně objednat,
  • informační telefonní linky 233 356 701 projektu, která slouží k získání rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Záštitu nad projektem při jeho vzniku převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Kontakt:

Spolu dětem o.p.s.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Infolinka: 233 356 701

Koordinátorka projektu:
Jana Kotalová
E-mail: jana.kotalova@spoludetem.cz