Osvojení v bodech

  1. Nelze osvojit dosud nenarozené dítě.
  2. Osvojit dítě může manželská dvojice i jednotlivec.
  3. Společně mohou dítě osvojit pouze manželé.
  4. Dítě mohou osvojit dosud bezdětní lidé i lidé, kteří už vlastní či přijaté děti vychovávají.
  5. O osvojení rozhoduje výhradně soud na návrh osvojitele.
  6. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.
  7. Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. (To neplatí v případě náhradního mateřství.)

Více o jednotlivých krocích na cestě k osvojení naleznete v materiálu níže.

O adopci bylo napsáno mnoho užitečných knih a publikací. Některé z nich naleznete v sekci Literatura a zákony.