JAK MŮŽEME POMÁHAT DĚTEM Z UKRAJINY?

V posledních týdnech přicházejí dotazy a nabídky týkající se pomoci dětem a rodinám zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Rozhodli jsme se proto shrnout dostupné informace a zdroje, ze kterých je možné vycházet. Vždy je potřeba mít na paměti zajištění bezpečí dětí a nevystavovat je dalším stresujícím situacím.

Co se děje s dětmi při příchodu do České republiky?

Všichni příchozí z Ukrajiny, tedy i děti, se v prvním kroku setkají s registrací v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Zde najdou pomoc týkající se zajištění potřebných dokladů, víz, ubytování a další materiální prostředky.

Asistenční centra jsou předním koordinátorem pomoci a mají nejlepší povědomí o aktuálních potřebách dětí a rodin. V součinnosti s orgánem sociálně právní ochrany dětí je jim poskytnuta psychologická pomoc a poradenství a v případě potřeby je zprostředkována dítěti náhradní rodinná péče v bezpečném prostředí. Prioritou je vždy obnova kontaktu a péče původní rodiny nebo jiných blízkých osob.

Více informací o koordinaci center a ochraně dětí se dozvíte zde na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak můžete pomoci přímo Vy?

V případě, že víte o někom, kdo pomoc potřebuje, nebo je na cestě do České republiky, kontaktujte prosím asistenční centrum pomoci ve vašem kraji, nebo je odkažte na platformu nasiukrajinci.cz, kde lze dohledat veškeré informace o postupu i v ukrajinštině a kam můžete sami vložit nabídku pomoci.

Finanční prostředky na pomoc dětem zasažených válkou je možné zasílat například na speciální krizovou sbírku dětského fondu UNICEF, nebo Nadace OSF pomáhající romským rodinám žijícím na Ukrajině.

V případě dotazů nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz.