Kritika Výboru OSN pro práva dítěte pro Českou republiku trvá

Na podzim tohoto roku zveřejnil Výbor OSN pro práva dítěte závěry a doporučení na základě projednávání 5. a 6. periodické zprávy o stavu práv dětí v České republice.

Výbor je vážně znepokojen rostoucím počtem případů, které se týkají dětské prostituce a pornografie a vyzývá Českou republiku, aby efektivně řešila téma sexuálního vykořisťování, zejména v online prostoru a v oblasti turismu. Výbor OSN opakovaně vyjádřil kritiku k vysokému počtu dětí vyrůstajících v ústavní výchově, zejména dětí se znevýhodněním. Doporučení se rovněž vztahuje na přijetí komplexní národní strategie, která zamezí další institucionalizaci dětí a zaměří se na podporu komunitních služeb a rozvoji možností náhradní rodinné péče. Systém by měl rodinnou péči zajišťovat pro všechny děti bez rozdílu.

Na předložené výtky a doporučení by mohla reagovat vládou schválená Národní strategií ochrany práv dětí 2021-2029 a I. Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2024. Oba dokumenty si kladou za cíl zabezpečení a rozvoj systému tak, aby žádné z dětí nemuselo vyrůstat v ústavní péči.