Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Dne 8. října 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Mezi hlavní změny patří rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou (dítě vybral do náhradní rodiny krajský úřad) a nezprostředkovanou (zejména péče prarodičů a dalších příbuzných) a změny v odměňování pěstounů. Novela přináší významnou pomoc pro mladé lidi, kteří vyrůstají v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Při jejich osamostatňování mají ti, kdo vyrůstali v pěstounské péči nebo v ústavním zařízení, nárok na zaopatřovací příspěvek po dobu jejich studia (nejdéle do 26 let věku) ve výši 15 tisíc Kč měsíčně. Dále došlo k navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče pro organizace, které doprovází pěstounské rodiny, na 54 tisíc Kč na rok za jednu uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Polepší si i zřizovatelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kdy za každé umístěné dítě obdrží 36 tisíc Kč měsíčně. Dochází i k mírnému hmotnému zabazepečení osob, které pečují o děti na základě tzv. péče jiné osoby. Ty budou mít nově nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a soudem určeným výživným. Kromě dalších úprav technického rázu novela zahrnuje ustanovení, která mají zabránit umisťování těch nejmenších dětí do ústavní výchovy. Většina změn bude platných od ledna 2022, věkový limit pro umisťování dětí do ústavů pak od roku 2025.
Podrobnosti o změnách a dalších systémových pokrocích přineseme v průběhu prosince.