POTŘEBY PŘECHODNÝCH PĚSTOUNŮ

V červnu tohoto roku byly zveřejněny výstupy Analýzy pěstounské péče na přechodnou dobu. Tento institut náhradní rodinné péče je od roku 2013 funkčním nástrojem sociálně-právní ochrany dětí. Díky pěstounským rodinám na přechodnou dobu mohou děti vyrůstat v rodině i v době, kdy se o ně jejich vlastní rodina nemůže z nejrůznějších důvodů starat. V mnoha případech jsou to právě pěstouni na přechodnou dobu, kteří pečují o děti, než se pro ně najdou adoptivní rodiče. Analýza představuje potřeby pěstounských rodin a výzvy pro systém péče o ohrožené děti a rodiny. Analýzu si můžete prostudovat v odkazu zde.