Pozvánka na akreditované školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na akreditované školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou (akreditace pod MPSV č. A2019/1463-SP/PC/VP) v rozsahu 24 hodin, které se uskuteční v Českých Budějovicích 8. 3. – 10. 3. 2021 v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče III (CP NRP III). Poplatek za školení činí: 3 500 Kč.
Školení v tuto chvíli plánujeme v prezenční formě, uskuteční se ve stejném datu i v případné online podobě.

Na toto školení máme poslední volná místa.

Anotace školení:
Na školení se seznámíte s metodami práce s osvojitelskou rodinou, na základě poznání specifických témat a oblastí, které se vztahují k osvojení. Získáte poznatky o potřebách
jednotlivých aktérů (dětí, rodičů, širší rodiny, a dalších) během celého procesu osvojení. Seznámíme Vás s vývojem dětství a rodičovství v osvojitelských rodinách, s akcentem na identitu rodiče v kontextu vytváření bezpečného citového pouta, jako základu spokojeného života. Všechny tyto poznatky jsou nezbytným předpokladem k vytváření odpovídajících služeb pro osvojitelské rodiny, s nimiž budete v průběhu školení seznámeni.

Přihlašovat se můžete do 26. 2. 2021 na e-mail veronika.fiserova@nahradnirodina.cz

Více informací naleznete v pozvánce a v programu, které jsou přílohou tohoto e-mailu. Závaznou přihlášku naleznete taktéž v příloze.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na níže uvedeném kontaktu.

Za Středisko NRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

veronika.fiserova@nahradnirodina.cz

www.nahradnirodina.cz