Pozvánka na online setkání pro zájemce a žadate o NRP

Středisko náhradní rodinné péče srdečně zve zájemce a žadatele o NRP na další online setkání, které proběhne
ve čtvrtek 25. 2. 2021, v čase 18:00 – 19:30 hod. prostřednictvím aplikace Zoom.

Naše pozvání přijal mladý muž, který vyrůstal v pěstounské péči.

Přihlašovat se můžete na emailu info@nahradnirodina.cz. Odkaz na připojení bude zaslán přihlášeným účastníkům.

Podrobné informace naleznete zde:

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/setkani_pro_zadatele_-_online.pdf