Putovní výstava “Jsem pěstoun”

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s projektem MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ připravil pro veřejnost putovní výstavu „Jsem pěstoun“. Fotografie pěstounů s jejich vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená a jak ovlivňuje jejich život, bude putovat po Jihočeském kraji od ledna do dubna 2019.

Výstava byla vytvořena v rámci projektu „Hledáme rodiče“ a je zapůjčená od Nadace J&T. Zároveň je společnou iniciativou členů „Pracovní skupiny pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji“, jejíž snahou je podpořit toto téma a více jej přiblížit široké veřejnosti. Krajský úřad Jihočeského kraje chce tímto ocenit stávající pěstouny, jejich obětavost a otevřenost k pomoci dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách. Zároveň chce téma pěstounství otevřít a přiblížit široké veřejnosti a zájemcům o pěstounství.

Výstava bude v Jihočeském kraji putovat městy: 9. 1. – 25. 1. České Budějovice, 7. 1. – 31. 1. Písek, 28. 1. – 8. 2. Tábor, 18. 2. – 28. 2. Kaplice, 15. 3. – 22. 3. Český Krumlov, 4. 3. – 11. 3. Třeboň, 25. 3. – 5. 4. Milevsko a 8. 4. – 18. 4. Vodňany. Výstava bude doprovázená také dalšími zajímavými akcemi ve spolupráci s místními organizacemi, např. besedami s pěstouny, promítáním filmů, dny otevřených dveří na odděleních sociálně-právní ochrany dětí a v neziskových organizacích, které pěstounským rodinám pomáhají.