Setkání žadatelů a široké veřejnosti nad tématem náhradní rodinná péče

Chcete vědět více o náhradní rodinné péči? Středisko náhradní rodinné péče, spolek pořádá ve čtvrtek 15. 11. 2018 v čase od 18:00 do 21:00 „Setkání pro žadatele / veřejnost“. Místo konání je Café Therapy, Školská 30, Praha 1. Svou účast prosím nahlaste na e-mailovou adresu info@nahradnirodina.cz nebo telefon 233 355 309.

Zdroj: Středisko náhradní rodinné péče, spolek – Kalendář akcí