Středisko NRP Vás zve 9.9. na setkání pro žadatele

Pozvánka na setkání pro zájemce a žadatele
o osvojení a pěstounskou péči z cyklu

Cestou náhradní rodinné péče
Setkání s pěstouny

O zkušenosti s náhradní rodinnou péčí se s Vámi podělí pracovníci
Střediska náhradní rodinné péče a jejich vzácní hosté.

pěstounka na přechodnou dobu
a manželé Jana a Petr – dlouhodobí pěstouni, rodiče 4 dětí

středa 9. 9. 18:00-21:00,
Cafe Therapy, Školská 30, Praha 1

Na setkání Vás za Středisko NRP srdečně zve

Mgr. Tereza Landová, vedoucí sociální pracovnice
Mgr. Jana Vilímková, sociální pracovnice
Veronika Fišerová, DiS., sociální pracovnice

Prosíme o potvrzení účasti do pondělí 7.9. na info@nahradnirodina.cz
Povinnost nošení roušky ve vnitřních prostorách se řídí aktuálními vládními epidemiologickými nařízeními, kterými se SNRP řídí.
Středisko náhradní rodinné péče je organizace pověřená sociálně-právní ochranou dětí a problematice ohrožených dětí a náhradní rodinné péči se věnuje již přes 25 let.