Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR

Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní videokonferenci konané dne 8. 10. 2020, které se zúčastnilo 148 osob.
Na konferenci byly prezentovány výstupy ze společných setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, poskytujících služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči. Tato setkání se uskutečnila od 9/2019 do 6/2020 ve všech krajích v ČR. Dále jsme Vám představili výstupy z on-line dotazníku mapujícího názory a postoje k systému osvojování v jednotlivých krajích. V posledním bloku Vám přiblížili své zkušenosti s osvojením v Anglii a ČR manželé Marie a Viktor Černí. Velice jim děkujeme za ochotu a upřímnost podělit se s námi o své osobní zážitky.
Níže jsou k dispozici veškeré materiály z konference v elektronické podobě:
• Prezentace: Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR (Jan Paleček)
• Prezentace: Osvojení – Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích (Ondřej Novák)

Odkazy na záznam celé videokonference naleznete na tomto zde:
• Přivítání a Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR: https://youtu.be/zbSFiVQZCrg
• Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD a NRP v jednotlivých krajích: https://youtu.be/ti8lrvDaOMI
• Manželé M. a V. Černí: osobní zkušenosti s osvojením v ČR a Anglii: https://youtu.be/VgaBIdMglXQ

Vážení a milí přátelé, děkujeme Vám, že i přes nepřízeň současné situace se dále zajímáte, věnujete a pomáháte s velkým nasazením dětem a rodinám, které Vás potřebují. Přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí a optimismu do příštích dní.
Vše dobré přeje
Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP

Tato videokonference byla financována v rámci projektu CP NRP III díky laskavé podpoře Nadace Sirius.