Where to Go

Regional Authorities

Jihočeský kraj
Krajský úřad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel.: +420 386 720 111 (ústředna)
e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz
web: www.kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský kraj
Krajský úřad
Sociální oblast
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: +420 541 651 111 (ústředna)
e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
web: www.kr-jihomoravsky.cz

Kraj Vysočina
Krajský úřad
Sociální služby
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel.: +420 564 602 111 (ústředna)
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
web: www.kr-vysocina.cz

Karlovarský kraj
Krajský úřad
Sociální záležitosti
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 300 (ústředna)
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
web: www.kr-karlovarsky.cz

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Sociální oblast
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111 (ústředna)
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
web: www.kr-kralovehradecky.cz

Liberecký kraj
Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 226 111 (ústředna)
e-mail: info@kraj-lbc.cz
web: www.kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Sociální věci
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: +420 595 622 222
e-mail: posta@msk.cz
web: www.kr-karlovarsky.cz

Olomoucký kraj
Krajský úřad
Sociální věci
Jeremenkova 40b
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
e-mail: posta@olkraj.cz
web: www.kr-olomoucky.cz

Pardubický kraj
Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
tel.: +420 466 026 111
e-mail: posta@pardubickykraj.cz
web: www.pardubickykraj.cz

Plzeňský kraj
Krajský úřad
Zdravotnictví a sociální věci
Škroupova 18
306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 111 (ústředna)
e-mail: posta@plzensky-kraj.cz
web: http://www.plzensky-kraj.cz/

Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sociální péče MHMP
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
tel.: +420 236 007 102 (informace)
e-mail: info@praha.eu
web: http://www.praha.eu

Středočeský kraj
Krajský úřad
Sociální oblast
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111 (ústředna)
e-mail: info@kr-s.cz
web: www.kr-stredocesky.cz

Ústecký kraj
Krajský úřad
Zdravotnictví a sociální péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111 (ústředna)
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
web: www.kr-ustecky.cz

Zlínský kraj
Krajský úřad
Sociální oblast
tř. Tomáše Bati 3792
761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111 (ústředna)
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz
web: www.kr-zlinsky.cz