Nejvhodnější rodina

Dítěti je vybírána nejvhodnější rodina

Zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí základním pravidlem:

Vždy je dítěti vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je.

To znamená:

  • se všemi jeho radostmi a starostmi;
  • se všemi jeho přednostmi, ale také riziky ve vývoji;
  • s jeho minulostí;
  • s jeho osobní a rodinnou anamnézou;
  • s důsledky jeho pobytu v ústavním zařízení nebo nefunkční rodině;
  • s existencí jeho původních rodičů a sourozenců;
  • v případě pěstounské péče i s případnou účastí rodičů dítěte nebo jiných příbuzných na jeho další výchově.

Výběr rodiny pro konkrétní dítě nezávisí ani tak na nějakém časovém pořadníku, jako především na míře nároků, toleranci a sociálněpsychologickém posouzení žadatelů.

Jedná se o velice závažné rozhodnutí, proto se ho účastní na pozvání pracovníků krajského úřadu i odborníci na náhradní rodinnou péči z různých profesí. Jejich úkolem je doporučit ke konkrétnímu dítěti nejvhodnější rodinu.

Až budete vybráni, krajský úřad vás vyzve k seznámení se s dokumentací dítěte. Sdělí vám všechny známé informace týkající se dosavadního života dítěte a jeho rodiny, jeho právní situace a zdravotního i psychického stavu. Poté budete mít dostatek času vyjádřit své názory a pocity a dobře si promyslet, zda chcete s dítětem navázat kontakt.