Období očekávání

Toto období může trvat různě dlouho a pro mnohé z vás může být nelehké. V současné době je méně dětí, které mohou být osvojeny, a více těch, které mohou být svěřeny do pěstounské péče. Zájemců o osvojení je však naopak více nežli zájemců o pěstounskou péči. Buďte i nadále v kontaktu s odborníky v oblasti náhradní rodinné péče, ke kterým máte důvěru, a neváhejte se na ně obrátit v případě, že budete potřebovat ještě něco probrat.

Tento čas očekávání můžete naplnit přípravami na svou budoucí roli a současně se věnovat sami sobě, partnerovi, přátelům, rodině, svým zájmům a zálibám. Kromě toho, že si dovedete představit, kde bude mít vaše dítě postýlku, jaké mu vyberete oblečení, na jaké obrázky se bude dívat, jak si budete společně hrát a povídat, pokusme se nalézt společně další možnosti, jak tento čas využít.

Velice dobrou zkušeností pro vás – budoucí rodiče – může být seznámení s rodinou, která již obdobně dítě přijala. Existuje řada neziskových organizací, jež zajišťují kluby osvojitelských a pěstounských rodin, které můžete vyhledat a seznámit se s jejich programem.

Tuto dobu můžete také využít ke vzdělávání a přípravě na novou roli rodičů. Existuje již dostatek odborné literatury, která vás může v mnohém inspirovat. (viz. Literatura a zákony)

Úspěšné přijetí dítěte a jeho další harmonický vývoj bude velmi záležet na tom, jak budete připraveni na novou situaci – v jakém prostředí bude dítě vyrůstat, jaká bude atmosféra ve vaší rodině, jak se budete cítit především vy a v jaké budete kondici. Proto neváhejte a dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snadno předáte svému dítěti.