První kontakt

Navazování kontaktu s dítětem

Pokud jste žadateli o přijetí dítěte co nejútlejšího věku, je v současnosti velmi pravděpodobné, že dítě, se kterým byste měli navazovat kontakt, bude dočasně pobývat v péči pěstounů na přechodnou dobu.

Jedná se speciálně proškolené pečovatele, kteří poskytují dítěti, jež se ocitlo mimo vlastní rodinu, veškerou potřebnou péči u sebe doma a to většinou do doby, než je situace dítěte vyřešena jeho umístěním do trvalého rodinného prostředí. Dítě je tak ušetřeno pobytu v ústavním zařízení. Díky tomu má individuální pozornost, učí se navazovat vztahy a tou nejpřirozenější cestou se mu dostává všech potřebných podnětů pro jeho další zdárný vývoj v jeho budoucí nové rodině.

V takovém případě Vás pracovnice krajského úřadu nejprve seznámí s pracovníky doprovodné organizace, kteří mají na starost pěstounskou rodinu, v jejíž péči je dítě. S jejich pomocí bude naplánováno a zorganizováno postupné navazování kontaktu s dítětem i jeho následné předání do Vaší péče tak, aby vše proběhlo co nejcitlivěji.  Nemusíte mít obavy, dítě je ze strany pěstounů na přechodnou dobu již od počátku připravováno na to, že si pro něj přijdou noví rodiče. Pěstouni budou pro vás zdrojem cenných rad a informací. Budou velmi dobře vědět, jak dítě spí, jak jí, co má rádo, co mu vyhovuje a naopak, budou vědět, co na něj platí i jak je s ním třeba zacházet. S důvěrou se na ně můžete obracet, i když dítě bude již u vás doma.

V případě, že dítě bude umístěno v některém zařízení (v dětském centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, či v dětském domově apod.), budete informování prostřednictvím pracovnice krajského úřadu o návštěvě zařízení. 

V takovém případě si připravte otázky pro ředitele zařízení, lékaře nebo vychovatele, s nimiž se setkáte. Vždyť to jsou právě ti, kteří v současné době o dítě pečují a znají je.

Další kontakt se bude odvíjet zcela individuálně, bude záležet na dítěti, na vás, ale také na dohodě s vedením zařízení.

U kojenců zpravidla nebývá s navazováním kontaktu žádný problém. Jde-li však o dítě s vážnějšími zdravotními obtížemi, je někdy třeba, abyste se pod vedením zdravotního odborného personálu naučili s děťátkem zacházet a pečovat o ně. Většina kojeneckých ústavů a dětských center má v takovém případě možnost vám poskytnout v jejich zařízení i několikadenní pobyt, abyste se mohli naučit, jak o takové dítě správně pečovat.

U starších dětí to bývá složitější. Měli byste být připraveni respektovat pochopitelnou počáteční nedůvěru na straně dítěte, mít dostatek trpělivosti, jestliže je dítě nesmělé a odtažité. Zkuste si vždy představit, co asi dítě do té doby zažilo, kolik vychovatelů se v jeho životě vystřídalo – proč by tedy mělo hned důvěřovat zrovna vám? Netlačte na ně, nevnucujte se mu, nechte mu čas, který potřebuje. Jen tak může být vytvořena oboustranná náklonnost, která pomůže dítěti snáze přejít ze zařízení do vaší rodiny bez problémů.

Kontakt s dítětem může probíhat v zařízení, ale i mimo ně. Zpočátku si můžete dítě brát na vycházky, a jakmile to půjde, může k vám být uvolněno třeba i na víkend nebo prodloužený pobyt. O pobytu dítěte mimo zařízení rozhoduje ředitel zařízení po předchozím písemném souhlasu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.