První kontakt

Připravte si otázky pro klíčového pracovníka dítěte, ředitele zařízení, lékaře nebo sociálního pracovníka, s nimiž se setkáte. Vždyť to jsou právě ti, kteří v  současné době o vaše dítě osobně pečují a znají je. Další kontakt se bude odvíjet zcela individuálně, bude záležet na dítěti, na vás, ale také na dohodě s vedením zařízení. Pokud jde o dítě s vážnějším zdravotním stavem, je někdy třeba, abyste se pod vedením zdravotního odborného personálu naučili s děťátkem zacházet a pečovat o něj. Některá dětská centra mají možnost vám poskytnout v jejich zařízení i několikadenní pobyt, abyste mohli dítě poznat a ono začalo důvěřovat vám. U starších dětí to bývá složitější. Měli byste být připraveni respektovat pochopitelnou počáteční nedůvěru na straně dítěte, mít dostatek trpělivosti, jestliže je dítě nesmělé, odtažité. Zkuste si vždy představit, co asi do té doby zažilo, kolik vychovatelů se v jeho životě vystřídalo – proč by tedy mělo hned důvěřovat zrovna vám? Netlačte na ně, nevnucujte se mu, nechte mu čas, který potřebuje. Jen tak může být vytvořena oboustranná náklonnost, která pomůže dítěti snáze přejít ze zařízení do vaší rodiny bez problémů.

Kontakt s  dítětem může probíhat v zařízení, ale i mimo ně. Zpočátku můžete kontakt navazovat pozvolna a jít spolu na procházku. Jakmile to půjde, můžete společně naplánovat víkendovou návštěvu (nebo prodloužený pobyt) u vás doma.

O pobytu dítěte mimo zařízení rozhoduje ředitel zařízení po předchozím písemném souhlasu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Předání dítěte z této péče může proběhnout velmi rychle, ale mělo by být vždy dobře připraveno.

PŘEVZETÍ DÍTĚTE Z PORODNICE

S dítětem, které budete přebírat rovnou z porodnice, můžete být v kontaktu hned po jeho narození. I když dítě přechází rovnou do péče, která by se již neměla měnit, nezapomínejte na to, že i v tomto okamžiku dítě již prožilo svou první ztrátu, ztrátu své biologické matky. S biologickou matkou bylo po dobu těhotenství spojeno a vnímalo její pocity i strádání. Nebojte se přiložit si dítě na svoji hruď, aby vnímalo vaši vůni, tlukot vašeho srdce a dejte mu čas si zvyknout.

PŘEVZETÍ DÍTĚTE Z BABYBOXU

U dětí z babyboxu se snažte uchovat co nejvíce možných vzpomínek (deku, ve které bylo dítě zabaleno, dudlík, který dostalo, dupačky, pokud nějaké mělo apod.). Zaznamenejte si, v kolik hodin bylo dítě nalezeno. Každý střípek informací, který získáte, může být jednou pro dítě velmi drahocenným pokladem. Předání do vaší péče může být opět velmi rychlé, tak jako u převzetí dítěte z porodnice.

Další tipy, které mohou usnadnit příchod dítěte do vaší rodiny:

  • Pokud v rodině, kde bude přijaté dítě vyrůstat, žije již jiné dítě, můžete mu přinést hračku, kterou mu budoucí sourozenec vybere. Dítěti, které již v rodině je, naopak doneste pozornost od budoucího sourozence. Podpoříte tím pozitivní vzájemné přijetí a adaptaci na novou situaci.
  • Dítě vnímá změny všemi svými smysly. Přechod do nového bydliště mu můžete usnadnit tím, že se dohodnete s pečovateli v jeho dočasném domově na používání nové vůně, zvuků, hudby, kterými bude dítě obklopeno ve vašem domově. S pečovateli se můžete domluvit na umístění vámi vyprané přikrývky nebo šátku s vaší vůní do postýlky dítěte. Pečovatelé mohou rozmístit i fotografie členů budoucí rodiny do koutku, kde si dítě hraje, aby si zvyklo na nové tváře. Další možností je po příchodu děťátka k vám do domácnosti nakoupit drogerii a kosmetiku, kterou používali dočasní pečovatelé, pouštět mu hudbu, kterou poslouchalo v předchozím domově.

Po příchodu do rodiny probíhá tzv. období adaptace dítěte na novu rodinu, ale i nové rodiny na nové dítě. Toto období může trvat několik týdnů či měsíců. Jeho délka je velmi individuální.