Vzkazy rodičům od přijatých dětí

 • SEZNAMTE MĚ S TÍM, JAK TO VE VAŠÍ RODINĚ CHODÍ. Přicházím z jiného prostředí, a když budu vědět co a jak, budu se cítit bezpečněji.
 • BUĎTE TRPĚLIVÍ K NĚKTERÝM PROJEVUM MÉHO CHOVÁNÍ. Vše je pro mě nové, potřebuji se naučit, jak v různých situacích reagovat.
 • NESTYĎTE SE PŘEDE MNOU DÁVAT SVÉ CITY NAJEVO.  Je pro mě důležité naučit se porozumět druhým a také tomu, jak se já cítím.
 • ZBYTEČNÉ MĚ NELITUJTE A NEROZMAZLUJTE. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já to jen zkouším.
 • PŘESTO BUĎTE TOLERANTNÍ K NÉKTERÝM MÝM POTŘEBÁM –  potřebuji si užít to, čeho se mi v raném dětství nedostávalo, byť se vám může zdát, že jsem na to již velké.
 • NAUČTE Mě SDÍLET BEZPEČNÝ FYZICKÝ KONTAKT VE VAŠEM NÁRUČÍ.
 • NEBOJTE SE DÁT MI JASNÉ, ALE LÁSKYPLNÉ HRANICE.  Mám to raději – dává mi to pocit bezpečí.
 • BUĎTE DŮSLEDNÍ. Nedůslednost ve mně vyvolává zmatek.
 •  NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY. Pamatujte si, že se cítím podvedeně, když je nedodržíte.
 • NEDOVOLTE, ABYCH SETRVALO U ŠPATNÝCH NÁVYKU. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. S přibývajícím věkem bývá náprava těžší.
 • NAUČTE MĚ, ŽE SI MOHU ŔICI O POMOC A ŽE SE MOHU KONEČNĚ NA NĚKOHO OPRAVDU SPOLEHNOUT.
 • NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NĚKDY NEDOVEDU DOBŘE VYJÁDŘIT. Nejsem proto někdy zcela přesné a nebývá mi rozumět.
 • ODHALTE TO, PRO CO MÁM VLOHY A DOVOLTE MI JE ROZVINOUT. Pomůže mi to získat větší sebevědomí
 • ZKUSTE NEBÝT IRONIČTÍ A NEZESMĚŠŇUJTE MĚ. Nerozumím tomu, všechno beru velmi vážně a osobně.
 • NENECHTE MĚ POCÍTIT ROZDÍLY MEZI MNOU A VAŠIMI BIOLOGICKÝMI DĚTMI.
 • MLUVTE SE MNOU O MÉM PŘIJETÍ DO VAŠÍ RODINY OTEVŘENĚ. Když s tím děláte tajnosti, necítím se dobře.
 • ZAJÍMEJTE SE O TO, CO SE MNOU BYLO, NEŽ JSEM PŘIŠLO K VÁM. Jednou budu potřebovat Vaši pomoc, abych porozumělo své minulosti a poznalo svůj osobní příběh.
 • NENECHEJTE SE PŘÍLIŠ VYVÉST Z MÍRY, KDYŽ ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁDO. Nejste to totiž vy, koho nemám rádo.
 • POSTUPNĚ MĚ NECHRAŇTE PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ. Potřebuji se nějak naučit prohrám, obtížím a bolestem. Život není procházka růžovým sadem a já na to chci být připravený.
 • NEŘÍKEJTE MI, ŽE MĚ NEMÁTE RÁDI, i když někdy dělám nepochopitelné věci.
 • NEŘÍKEJTE, ŽE MÉ OBAVY A STRACH JSOU HLOUPOSTI. Pro mě jsou skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
 •  NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮSTOJNOST SE MI OMLUVIT, KDYŽ ZJISTITE, ŽE JSTE NĚCO NEZVLADLI. Jste pro mě vzorem, učím se od vás a po upřímné omluvě bude můj vztah k vám ještě vřelejší.
 • NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DOKONALÍ. Vadí mi, když zjistím, že to tak není.
 • NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM. Je to určitě těžké udržet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
 • NEZAPOMÍNEJTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮST BEZ SPOUSTY LÁSKY. Ale to vám asi nemusím říkat.