Karlovarský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Po obdržení žádosti z ORP (místně příslušného úřadu) následuje úvodní pohovor s paní psycholožkou. Poté (ve většině případů) jsou žadatelé přihlášeni na přípravné kurzy. V případě, že v rámci prvního pohovoru paní psycholožka shledá nějakou kontraindikaci nebo problém, tak žadatelé nejdou do přípravných kurzů, ale další postup je řešen individuálně.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravné kurzy provádí zpravidla Rodinná poradna v Sokolově, v Karlovarském kraji probíhal přípravný kurz i v programu PRIDE. Příprava probíhá zpravidla o víkendu, např. formou prodloužených víkendů. Četnost příprav je cca 2x ročně.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posouzení probíhá na krajském úřadě Karlovarského kraje, prostřednictvím krajských psycholožek.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“)  pro základní informace

Doporučujeme obracet se buď na paní vedoucí Maněnovou (Petra Maněnová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel.: 354 322 593, nebo 736 650 094) nebo na paní psycholožku Kotrčovou.

Kontakty na zodpovědné osoby – (adresa úřadu, název odboru, kontaktní osoba a vedoucí pracovník)

Kontakty na pracovníky městských úřadů v Karlovarském kraji (pro případ podání žádosti nebo získání dalších informací) lze najít zde: http://pestounskapecevkk.cz/index.php/kontakty

Další informace je možné najít na webu www.pestounskapecevkk.cz