Královohradecký kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Standardní proces týkající se zařazení žadatelů o pěstounskou péči nebo o osvojení do evidence je následující:

  1. nejprve se uskuteční první setkání s žadateli (zde budou probrány vzájemné představy o výkonu náhradní rodinné péče, dále podmínky, které jsou na žadatele o zařazení do evidence kladeny, průběh procesu zařazování do evidence)
  2. postoupení spisové dokumentace posudkové lékařce, která posoudí zdravotní stav žadatelů
  3. psychologické posouzení formou písemných testů (v případě potřeby i první individuální konzultace s psychologem)
  4. přípravný kurz žadatelů o osvojení a pěstounskou péči
  5. psychologické posouzení celé rodiny (formou konzultací s psychologem, počet konzultací je individuální)
  6. zjišťování trestní bezúhonnosti žadatelů a společně posuzovaných osob
  7. odborné posouzení (na základě všech zjištěných skutečností)

Na základě individuálního posouzení žádosti krajských pracovníků náhradní rodinné péče se může pořadí jednotlivých kroků tohoto procesu lišit.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravné kurzy žadatelů o náhradní rodinnou péči zajišťují neziskové organizace, které vyhrají výběrové řízení v daném roce. Přípravy probíhají až 4x do roka podle počtu žádostí. Krajský úřad Královéhradeckého kraje také zajišťuje zpravidla 2x do roka i zkrácené přípravy „druhožadatelů“ (jde o žadatele, kteří již pěstounskou péči či osvojení vykonávají a přejí si přijmout do rodiny další dítě, přípravy trvají 16 hodin). Přípravné kurzy probíhají dle časových možností dané neziskové organizace, která přípravy pořádá. Podmínkou je, aby nezisková organizace v daném roce uskutečnila alespoň jednu víkendovou přípravu pro žadatele, kteří se nemohou příprav účastnit v pracovní dny.

Jak probíhá psychologické posuzování?

V Královéhradeckém kraji psychologické posouzení zajišťují psychologové, kteří jsou zaměstnanci Krajského úřadu. Konkrétně na našem Krajském úřadě nejprve jeden den probíhá skupinové písemné testování žadatelů, na které předem obdrží pozvánku s bližšími informacemi. Konkrétní diagnostické metody používané při testování nemůžeme zveřejnit kvůli možnému zneužití této informace. Po písemné části jsou žadatelé zvaní na psychologické konzultace. Jejich počet a průběh závisí na zvážení psychologa, mohou probíhat jak s každým žadatelem zvlášť, tak i pro oba žadatele dohromady. Pokud jsou v rodině nezletilé děti, je třeba minimálně jednu konzultaci věnovat i jim, průběh závisí na věku a zralosti dítěte (děti školního věku zpravidla zvládnou po úvodní adaptaci i samostatné vyšetření). Pokud v rodině žijí již zletilé děti a psycholog zváží, že je třeba, aby se konzultace zúčastnily, jsou také pozvány. Po proběhnutí psychologického posuzování jsou žadatelé seznámeni s jeho výsledkem.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Mgr. Radka Šuplerová, 495 817 347, 727 811 787, mail: rsuplerova@kr-kralovehradecky.cz; NRP, evidence pěstounů na přechodnou dobu

Mgr. Lada Vrbicová, 495 817 578, 721 979 681, mail: lvrbicova@kr-kralovehradecky.cz; NRP, evidence pěstounů

Mgr. Hana Malá, 495 817 560, 725 576 823, mail: hmala@kr-kralovehradecky.cz; NRP, evidence dětí

Mgr. Václav Mackerle,  495 817 344, 721 979 640, vmackerle@kr-kralovehradecky.cz

Kontakty na zodpovědné osoby – (adresa úřadu, název odboru, kontaktní osoba a vedoucí pracovník)

Broumovjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Alice Benešová491 504 325, 737 208 650benesova@broumov-mesto.czMěsto Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov 1
Dobruškajménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPIng. Radka Sobotková494 629 623, 724 882 545r.sobotkova@mestodobruska.czMěsto Dobruška
 nám. F. L. Věka 11                           518 01  Dobruška
Dvůr Králové nad Labemjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPBc. Irena Rezková499 318 175, 603 865 077                           rezkova.irena@mudk.czMěsto Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17  Dvůr Králové nad Labem
Bc. Lucie Francová 499,318,290francova.lucie@mudk.cz
Hořicejménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPEva Pavlová492,105,472pavlova@horice.orgMěsto Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice v Podkrkonoší
Hradec Královéjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Marie Kaplanová495 707 367, 725 644 251marie.kaplanova@mmhk.czMagistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Bc. Eva Justová 495 707 380, 725 644 256 eva.justova@mmhk.cz
Mgr. Hana Mifková495 707 386,725 644 260hana.mifkova@mmhk.cz
Mgr. Zuzana Remešová495 707 383,725 644 256zuzana.remesova@mmhk.cz
Jaroměřjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPv současné době na tuto pozici probíhá výběrové řízení491,847,261 Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
 551 01  Jaroměř
Jičínjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Iva Benešová493,545,258benesova@mujicin.czMěsto Jičín
Žižkovo náměstí 18
Valdické Předměstí
506 01 Jičín 1
Bc. Zuzana Flégrová 493,545,248flegrova@mujicin.cz
Mgr. Eliška Helikarová 493,545,235helikarova@mujicin.cz
Kostelec nad Orlicíjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPBc. Jiřina Altová494 337 203, 778 752 092jaltova@muko.czMěstský úřad
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
Mgr. Andrea Nováková778,770,605anovakova@muko.cz
Mgr. Lenka Bartošová494,337,230lbartosova@muko.cz
Náchodjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPBc. Jana Košteynová491 405 425, 778 703 712jana.kosteynova@mestonachod.czMěsto Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
Mgr. Pavla Krausová491,405,432pavla.krausova@mestonachod.cz
Nová Pakajménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPJitka Břeská493,760,154breska@munovapaka.czMěsto Nová Paka
Dukelské náměstí 39
509 24 Nová Paka
Ludmila Valterová, DiS.493,760,153valterova@munovapaka.cz
Nové Město nad Metujíjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Lenka Filipová491 419 656, 725 941 447filipova@novemestonm.czMěsto Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují
Renata Kunová, DiS.491 419 639, 739 452 689kunova@novemestonm.cz
Nový Bydžovjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPBc. Ivana Havlínová495,703,935                        havlinova@novybydzov.czMěstský úřad Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov
Rychnov nad Kněžnoujménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPBc. Zdeňka Rykrová494 509 402, 731 556 959zdena.rykrova@rychnov-city.czMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bc. Hana Kostelejová494 509 411, 710 102 242 hana.kostelejova@rychnov-city.cz
Mgr. Daniela Pluskalová494 509 411, 778 421 852daniela.pluskalova@rychnov-city.cz
Trutnovjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Irena Adamcová499,803,161adamcova@trutnov.czMěstský úřad Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov
Bc. Jana Trejbalová499,803,173trejbalova.jana@trutnov.cz
Bc. Hana Balcarová499,803,163balcarova@trutnov.cz
Vrchlabíjménotelefonní čísloe-mailadresa
NRPMgr. Kamila Franková 499 405 747, 733 674 900 frankovakamila@muvrchlabi.czMěstský úřad
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1

Další informace (např. mýty, omyly, zkušenosti, atp.)

Za poslední tři roky Královéhradecký kraj zaznamenává:

  1. narůstající počet žadatelů o pěstounskou péči s osvojitelskou motivací (buď z důvodu nezájmu o kontakty přijatého dítěte s biologickou rodinou, nebo z důvodu vyššího věku a mylné představě rychlejšího zprostředkování dítěte do NRP)
  2. zvyšuje se počet žadatelů o osvojení nad 45 let (kteří se s ohledem na neadekvátní požadavky a nedostatek dětí, které jsou do osvojení, nemusí dítěte dočkat)
  3. nedostatek zájemců o pěstounskou péči či osvojení pro děti starší 6-ti let, sourozenecké skupiny, zdravotně handicapované děti a děti odlišného etnika