Liberecký kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Liberecký kraj přistupuje ke každé žádosti velmi individuálně a proces odborného posouzení je nastavován rovněž individuálně. Po přijetí žádosti na krajský úřad jsou žadatelé vždy zváni k úvodnímu jednání, kde se seznámí se svou klíčovou sociální pracovnicí a psycholožkou. V rámci úvodního jednání se s žadateli domlouváme na dalších termínech psychologického posouzení a následném postupu ve věci jejich žádosti. Psychologické posouzení nám zajišťuje paní psycholožka z našeho úřadu a částečně externí psycholožka v případě potřeby. Psychologické posouzení z větší části zpravidla probíhá před zařazením do přípravy, v odůvodněných případech tomu však může být i jinak a následně je vždy dokončováno po přípravě. Rozsah a obsah testových metod je volen opět individuálně, konkrétní testové metody nezveřejňujeme.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravu k přijetí dítěte nám zajišťuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci. Postup jejich spolupráce s žadateli je aktualizován na jejich internetových  stránkách http://www.rpliberec.cz/kontakt/nahradni-rodinna-pece-liberec

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Seznam kontaktních osob našeho úřadu pro agendu NRP je aktualizován na stránkách krajského úřadu https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page1966/kontakty-, stejně jako kontakty na vedoucí pracovníky našich jednotlivých ORP. https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page1966/dalsi-organy-poskytujici-socialne-pravni-ochranu-deti-

Samostatné internetové stránky ani e-mailovou adresu pouze pro náhradní rodinnou péči na našem úřadu nemáme.