Ústecký kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Po doručení žádosti je žadatelům zaslán informativní dopis, ve kterém jsou žadatelé vyrozuměni o tom, že byla krajskému úřadu doručena jejich žádost, jsou v něm informováni o postupu krajského úřadu, o procesu odborného posouzení o jeho lhůtách a v případě potřeby jsou vyzváni k doplnění podkladů. Standardně nejprve probíhá setkání s posuzujícím psychologem a na základě tohoto setkání jsou žadatelé vřazeni do přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravy k přijetí dítěte do rodiny realizuje přímo krajský úřad ve svých prostorách. V závislosti na počtu přijatých žádostí se nejčastěji koná v průběhu roku 7-8 příprav. Přípravy probíhají odděleně pro osvojitele a dlouhodobé pěstouny (5 dní) a pěstouny na přechodnou dobu (9 dní). Přípravy probíhají ve všední dny i o víkendech, vždy po celý den (nejčastěji od 9.00 – 18.00, včetně polední pauzy).

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posuzování zajišťují psychologové krajského úřadu na pracovišti úřadu. Posouzení vždy probíhá individuální formou a standardně má tyto fáze:

  1. úvodní rozhovor s psychologem a vyšetření pomocí standardizovaných testových metod (psycholog disponuje baterií standardizovaných testů, ze které zadává jednotlivé testy žadatelům dle posouzení konkrétního případu)
  2. příprava k přijetí dítěte do rodiny (ze které mohou vzejít další doporučení pro posuzujícího psychologa)
  3. příprava dětí žijících v rodině žadatelů (probíhá individuální formou)
  4. konzultace s posuzujícím psychologem po přípravě (počet konzultací může být různý v závislosti na zjištěných skutečnostech) a ukončení psychologického posouzení

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“)  pro základní informace

Mgr. Markéta Davidová (tel.: 475 657 976) – ORP: Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Ústí nad Labem, Žatec, Podbořany

Mgr. Iva Dvořáková (tel.: 475 657 474) – ORP: Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Kadaň, Chomutov

Mgr. Lenka Maczáková (tel.: 475 657 376) – ORP: Bílina, Teplice, Most, Litvínov, Louny

Další informace (např. mýty, omyly, zkušenosti, atp.)

Hledáme náhradní rodiny pro děti s převážně těmito charakteristikami: sourozenecké skupiny, děti drogově závislých rodičů, děti romského etnika, děti smíšeného etnika, děti předškolního a školního věku.

Do náhradních rodin předáváme děti z porodnice, od pěstounů na přechodnou dobu, ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a z ústavních zařízení.

Při zprostředkování náhradní rodinné péče úzce spolupracujeme s ostatními krajskými úřady v České republice.