Zlínský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Po obdržení žádosti od ORP kontaktujeme zájemce o náhradní rodinnou péči písemně se sdělením, že jsme obdrželi žádost s podklady a informujeme je o nejbližších krocích. Prvním krokem je pozvánka na úvodní setkání zájemců o náhradní rodinnou péči, které realizujeme skupinově na krajském úřadu. Cílem je seznámit zájemce s problematikou náhradní rodinné péče v návaznosti na platnou legislativu, postupem v rámci odborného posouzení jejich žádosti a aktuální situací při zprostředkování náhradní rodinné péče ve Zlínském kraji. Po tomto setkání následuje pozvánka na psychologickou diagnostiku, poté se vyhodnocuje zařazení zájemců na odbornou přípravu.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Odborné přípravy zajišťuje ve Zlínském kraji příspěvková organizace kraje. Příprava se skládá ze 4 skupinových jednodenních setkání, jednoho víkendového pobytu a individuálních konzultací lektorů přípravy v domácnostech účastníků. Jednodenní setkání jsou v rozsahu cca 8 hodin. V průběhu jednoho roku proběhnou cca 3 kurzy.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posouzení zajišťují dvě psycholožky specializované na oblast náhradní rodinné péče, které jsou zaměstnankyně krajského úřadu. Skládá se ze skupinové psychodiagnostiky (administrace testů) a navazujících osobních psychologických pohovorů. Množství osobních psychologických pohovorů a volba psychologických metod je individuální na základě uvážení psychologa. V případě, že s žadateli žijí ve společné domácnosti nezletilé děti, jsou zahrnuty do posuzování (psychologické vyšetření dětí probíhá individuálně s ohledem na věk a charakteristiky dětí – u menších dětí převážně formou hry). Všechny části psychologického posouzení se realizují na pracovišti pro náhradní rodinnou péči krajského úřadu, po předchozí domluvě.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Bc. Helena Jurásková, tel.:577 043 321, e-mail: helena.juraskova@kr-zlinsky.cz

Další informace (např. mýty, omyly, zkušenosti, atp.)

Na webových stránkách Zlínského kraje máme uveřejněn materiál „Mýty a fakta o pěstounské péči“, ve kterém jsou zveřejněny nejčastější mýty, se kterými se v rámci praxe setkáváme, blíže viz: https://www.kr-zlinsky.cz/nahradni-rodinna-pece-cl-3031.html