Poradna – zodpovězené dotazy

Adopce
datum: 3. 9. 2022 | autor: Miroslav D.
dobry den já a manželka se snažíme o dítě ale nejde nám rozhodly jsme se pro adopci je možné si osvojit miminko a co vše potřebuji na internetu je moc informaci a nevím čemu věřit předem děkuji
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Pro čerpání informací o problematice adopce (osvojení) doporučujeme našeho aktualizovaného Průvodce náhradní rodinnou péčí. Další materiály také najdete na našich stránkách www.nahradnirodina.cz v sekci Publikace.

V případě, že se rozhodnete jít cestou osvojení, Vaše první kroky povedou na úřad sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde si domluvíte první schůzku se sociálním pracovníkem, který má na starosti agendu náhradní rodinné péče, a ten Vám předá oficiální žádost o zprostředkování adopce. Po vyplnění žádosti a doložení zpráv o Vašem zdravotním stavu, ekonomických poměrech a výpisů z rejstříku trestů, následuje návštěva
sociálního pracovníka ve Vaší domácnosti.

Poté žádost postupuje na krajský úřad, který pro žadatele o náhradní rodinnou péči zajišťuje odbornou přípravu v rozsahu 48 hodin a také psychologické posouzení. Po absolvování veškerých kroků krajský úřad rozhoduje o Vašem zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli.

Rádi si s Vámi také domluvíme osobní nebo online konzultaci, při které Vám celý proces můžeme přiblížit a zodpovědět další případné dotazy. Neváhejte nás kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz.

Přejeme hodně štěstí.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Dotaz k náhradní rodinné péči
datum: 27. 8. 2022 | autor: Petra H.
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda je možné aby v matriční knize nesedělo jméno a příjmení biologických rodičů v porovnání s údaji v mém rodném listu aniž by v matriční knize byl jakýkoliv záznam o náhradní rodinné péči čí změně jména a příjmení adoptivní (osvojenecké) rodiny. Nesedí ani datum narození. Děkuji za odpověď.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel nemáme dostatek informací pro to, abychom Vám v této situaci mohli odborně poradit.

Kontaktujte nás prosím na našem emailu info@nahradnirodina.cz nebo na naší infolince 725 756 505.

Předem děkujeme.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Adopce
datum: 27. 7. 2022 | autor: Markéta F.
Dobrý den,

prosím o odpověď, zda je při adopci na překážku, když partneři již vychovávají společné,
zdravotně postižené dítě (DMO). Děkuji za odpověď.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. V podání žádosti o zprostředkování adopce tento fakt určitě nijak nebrání. Žádost lze podat na úřadu orgánu sociálně-právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště žadatelů.

Po jejím vyplnění a doložením všech potřebných dokumentů dochází k takzvanému sociálnímu šetření v domácnosti žadatelů. Sociální pracovník z místního úřadu vede během návštěvy rozhovor se všemi členy domácnosti a mapuje jejich zázemí a také kapacitu pro péči o další dítě. V případě, že má rodina vhodné podmínky a je schopna poskytnout adekvátní péči o dalšího člena, žádost postupuje na krajský úřad, kde žadatelé prochází psychologickým posouzením odbornými přípravy.

Pro více informací o zprostředkování osvojení doporučujeme našeho aktualizovaného Průvodce
náhradní rodinnou péčí
.

V případě dalších dotazů nás určitě kontaktuje na naší infolince na čísle 725 756 505 nebo
emailu info@nahradnirodina.cz.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Rozvod
datum: 12. 7. 2022 | autor: Sabina
Dobrý den,
co se stane v případě rozvodu pěstounů a zda je to vůbec možné.
 
Děkuji.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz. Nový občanský zákoník na takovou situaci myslí a v §964 v druhém bodě zmiňuje, že „soud, který rozhoduje o rozvodu manželství společných pěstounů, toto manželství nerozvede, dokud nebudou upraveny povinnosti a práva pěstounů pro dobu po rozvodu. Rozvodem manželství společná pěstounská péče manželů zaniká.“
 
Klíčovým je tedy dohoda mezi rozvádějícím se párem o tom, jakou formou budou o svěřené děti pečovat po rozvodu a který z nich bude pěstounskou péči nadále vykonávat. Soud zároveň požádá orgán sociálně-právní ochrany dětí o prošetření situace rodiny a ten na základě šetření potom soudu zašle zprávu a během procesu bude děti zastupovat v rozvodovém řízení a hájit jejich nejlepší zájem.
 
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
 
Tým Střediska náhradní rodinné péče
Nezprostředkovaná pěstounská péče
datum: 11. 7. 2022 | autor: Eva T.
Dobrý den,
Soudem mi byl svěřen vnuk do péče (čistě do péče). Mohu žádat o dávku ,,nezprostředkovaná pěstounská péče“?
 
Děkuji Eva T.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz. V případě, že Vám byl vnuk svěřen do péče na základě institutu „svěření do péče jiné osoby“, Vám bohužel nárok na příspěvek při pěstounské péči, kterou pobírají právě nezprostředkovaní pěstouni, nevzniká. Opravňuje Vás to však čerpat příspěvek na úhradu potřeb dítěte, z této dávky se ale odečítá soudem stanovené výživné oběma rodičům.
 
Více informací o dávkách pěstounské péče naleznete přímo na stránkách Úřadu práce, kde jsou popsaná také kritéria čerpání dávek. Doporučujeme vyhledat nejbližší pobočku Úřadu práce v místě Vašeho bydliště, kde Vám poskytnou veškeré informace a kde lze také o dávky zažádat. Případně je možné kontaktovat i jejich infolinku na čísle 800 779 900.
 
S dalšími dotazy se můžete také obrátit na naši infolinku na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz.
 
Pro čerpání dalších informací o pěstounské péči doporučujeme také našeho Průvodce náhradní rodinnou péčí.
 
Tým Střediska náhradní rodinné péče
Adopce mého syna mým partnerem
datum: 8. 7. 2022 | autor: Gabriela
Dobrý den, zajímá mne, je-li možné, aby můj partner adoptoval mého 7 letého syna, i když
nejsme manželé. A i kdyby synův otec nesouhlasil. Může se dítě samo rozhodnout nebo někdo
cizí rozhodne místo něj. Děkuji.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Česká právní úprava neumožňuje osvojení dítěte partnerky či partnera
u nesezdaných párů (k této otázce se v roce 2015 vyjadřoval Ústavní soud a stížnost na toto
omezení zamítl). Nejdříve by tedy bylo nutné s Vaším partnerem uzavřít manželství a poté by
manžel mohl podat návrh na osvojení dítěte k místně příslušnému soudu.

Pokud je však v synově rodném listu uveden i otec, bude nutné, aby souhlas s osvojením
(předem známé osobě, tedy Vašemu partnerovi) dal i on.

V záležitosti sepsání návrhu na osvojení a souhlasu otce s osvojením doporučujeme kontaktovat
právníka, který se specializuje na tuto oblast práva, nebo případně občanskou poradnu.
S vyhledáním vhodného kontaktu Vám rádi pomůžeme.

K názoru samotného dítěte soud přihlíží zpravidla v případech, kdy je dítě starší 12-ti let a je tak
schopno porozumět situaci a vyjádřit k ní svůj vlastní postoj.

V případě potřeby jsme pro Vás k dispozici na naší infolince na čísle 725 756 505 nebo emailu
info@nahradnirodina.cz.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Adopce v CR cizincem s trvalým pobytem
datum: 2. 4. 2022 | autor: Mirka
Dobrý den,

jaké jsou prosím možnosti pro adopci pro cizince žijícího v Praze na základě trvalého povolení k pobytu??

Děkuji za info,
Mirka
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí může cizinec, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt podat žádost o zprostředkování osvojení. Pokud jde o občana členského státu Evropské unie, vzniká toto oprávnění již samotným faktem bydliště na území České republiky. V rámci posuzování žádosti budou prověřovány předpoklady pro péči o dítě a zároveň skutečnost, zda cizinec bude na území České republiky pobývat i nadále po osvojení dítěte.

Žádost o zprostředkování osvojení je možné podat na odboru sociálně-právní ochrany dětí výhradně v místě tohoto trvalého bydliště. Více informací o této problematice můžete najít také v našem aktualizovaném Průvodci náhradní rodinnou péčí.

V případě zájmu si s Vámi také rádi domluvíme online konzultaci, během které Vás můžeme seznámit s procesem žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Adopce dítěte z Ukrajiny
datum: 16. 3. 2022 | autor: Alice
Dobrý den,

přemýšleli jsme s manželem, že by jsme rádi adoptovali děťátko z Ukrajiny.
Prosim o bližší informaci zda je to možné.

Děkuji.
Odpověď Odborníka:

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Převážná část dětí, které přicházejí z Ukrajiny, jsou v doprovodu osoby příbuzné nebo blízké, nepotřebují tak zajistit náhradní rodinnou péči. Dětí, které do Česka přicházejí bez doprovodu, je minimum. Pro ně se v takových situacích zajišťuje primárně péče prověřených pěstounů na přechodnou dobu, případně ústavní péče.

Jak uvádí Úřad mezinárodněprávní ochrany dětí, osvojení těchto dětí není vhodné a není v jejich nejlepším zájmu. Osvojením totiž dochází i právně k vytvoření nové rodiny, vztahů a zanikají vztahy k rodině původní. V současné situaci nelze oficiálně potvrdit, že dítě ztratilo oba rodiče, nebo že dítě nemá žádné další příbuzné či známé, kteří by se o dítě mohli postarat. Také nelze vyloučit, že po pominutí konfliktu může být pro dítě nejvhodnější návrat do prostředí, které dobře zná a je jeho domovem.

V případě, že byste chtěli adoptovat dítě v České republice, kontaktujte odbor sociálně právní ochrany dětí v obci s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde si domluvíte schůzku se sociálním pracovníkem, který spravuje agendu náhradní rodinné péče a který Vás celým procesem provede. Další informace týkající se této problematiky najdete také v našem Průvodci náhradní rodinnou péčí.

V případě zájmu si s Vámi také rádi domluvíme online konzultaci, během které Vás můžeme seznámit s procesem žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Adopce a trvalý pobyt
datum: 1. 3. 2022 | autor: Katarina
Dobry den,

mam otazku ohladne trvaleho pobytu ziadatela o adopciu. Sme manzelia. Manzel ma trvalu pobyt v CR, ja mam v CR iba prechodny. Manzel bude ziadatel o adopciu. Musim mat trvaly pobyt v CR aj ja ako manzelka?

Momentalne z casoveho hladiska si nemozem trvaly pobyt vybavovat, ale urcite v blizkej buducnosti budem.

Dakujem
Katarina
Odpoved Odbornika:
Dobrý den,

děkujeme za dotaz.

Předpokládáme, že jste občankou Slovenské republiky. Ve Vašem případě není důležitý administrativní trvalý pobyt, ale faktické bydliště. Jako občanka členského státu Evropské unie máte právo podat s manželem společnou žádost o osvojení dítěte, pokud máte na území České republiky bydliště (dlouhodobě se zde zdržujete, máte zde například zaměstnání a podobně). Ve výjimečných případech je možné, aby žádost o osvojení dítěte podal pouze jeden z manželů. I v tomto případě bude vyžadován Váš souhlas s osvojením dítěte a prověřována vaše rodinná situace (sociální a ekonomické zázemí, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a prostředí Vaší domácnosti).

Doporučujeme Vám kontaktovat sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností v obvodu, kde má Váš manžel trvalý pobyt.

Více o procesu zprostředkování osvojení a obecně o problematice náhradní rodinné péče najdete také v našem aktualizovaném Průvodci náhradní rodinnou péčí, který lze stáhnout online.

V případě zájmu si s Vámi rádi domluvíme také osobní nebo online konzultaci.
Tým Střediska náhradní rodinné péče