Úvodem

Aktuality


 • 23.6.2016 - Úprava vzhledu hlavního menu diskuse

  Vážení uživatelé diskuse,   v nadcházejících dnech dojde k úpravě rozdělení hlavního rozcestníku diskuse Adopce.com. Nové rozdělení bude: Rady odborníků Nevíte si rady / Obecná diskuse Náhradní rodinná péče Kraje   Do části "Kraje" budou převedena všechna stávající fóra dle jednotlivých krajů.   S přáním příjemných prázdnin, Jana Kotalová

  » celá novinka
 • 8.6.2016 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze hledá respondenty do výzkumu

  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta - Katedra psychologie hledá pro spolupráci na výzkumném projektu „Analýza specifik výchovných problémů u dospívajících v náhradní rodinné péči“ adoptivní a pěstounské rodiče, kteří mají v péči děti ve věkovém rozmezí 13–19 let a spolupracují s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, preventivně-výchovným zařízením nebo neziskovou organizací. Více informací o projektu, jeho podmínkách a kontaktech naleznete níže.

  » celá novinka
 • 19.5.2016 - Komunikační mosty na téma: "Práce s rodičem - uživatelem drog"

  Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytuje prostor pro sdílení a výměnu informací a zkušeností mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a systémem péče o ohrožené děti vůbec. Setkávání neformální pracovní skupiny nestátních neziskových organizací z celé republiky probíhá několikrát ročně, a řídí se aktuálními potřebami účastníků. Organizátorem setkání je Nadační fond J&T. Poslední setkání Komunikačních mostů bylo věnováno tématu: „Práce s rodičem – uživatelem drog“. Pozvání přijala paní PhDr. Ilona Preslová, která působí jako odborný garant v Cen…

  » celá novinka