Literatura

Pro dospělé

Středisko náhradní rodinné péče – Co se mohou pěstouni či osvojitelé dozvědět ze zdravotnické dokumentace

Středisko náhradní rodinné péče – Desatero pro náhradní rodiče

Středisko náhradní rodinné péče – Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHA

Středisko náhradní rodinné péče – Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (tištěnou publikaci je možno objednat, více info zde)

Středisko náhradní rodinné péče – Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Středisko náhradní rodinné péče – Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje vaši pomoc (informace pro pedagogy)

Středisko náhradní rodinné péče – Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje vaši pomoc pracovní listy

Středisko náhradní rodinné péče – Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Středisko náhradní rodinné péče – Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu

Středisko náhradní rodinné péče – Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Středisko náhradní rodinné péče – Metodika práce s dobrovolníky

Středisko náhradní rodinné péče – O negenetickém rodičovství

Středisko náhradní rodinné péče – Pět P rozvoje identity dítěte jiné kultury

Středisko náhradní rodinné péče – Přípravy pro budoucí náhradní rodiče

Středisko náhradní rodinné péče – Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Středisko náhradní rodinné péče – Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče – Sociálně právní analýza přechodné pěstounské péče

Středisko náhradní rodinné péče – Základní informace o náhradní rodinné péči

Středisko náhradní rodinné péče – Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Středisko náhradní rodinné péče – Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Amalthea; Moje rodina poskytuje pěstounskou péči

Zdroj: www.amalthea.pardubice.cz

Děti patří domů, o.s. – Hostitelská péče a příprava k ní – odborná metodika

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Archerová, Caroline; Dítě v náhradní rodině; Praha: Portál, 2001 

Bowlby, John; Vazba; Praha: Portál, 2010

Cairns, Kate; Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči; Praha: Portál, 2013

Faber, A., Mazlish, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Praha: CPress, 2007.

Janáková, Ludmila; Dary se přece nevracejí; Triton, 2007

Janákova, Ludmila; Sama bych se v nebi bála; Triton, 2011

Konečná, Alena; Nesviť mi do repráku!; Praha: Návrat domů, 2008 Anotace

Zdroj: www.denca.eu/deni.html

Konečná, Hana; Na cestě za dítětem; Galén, 2009

Kovařík Jiří a kol.; Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: SNRP a Portál, 2004

Marhounová, J.; Stýblová, M.; Osvojené dítě; Mona, Knihovnička Vlasty, neuvedeno

Matějček, Zdeněk a kol.; Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999

Matějček, Zdeněk.; Koluchová, Jarmila; Bubleová, Věduna; Kovařík, Jiří; Benešová, Lucie; Osvojení a pěstounská péče; Praha: Portál, 2002

Matějček, Zdeněk; O rodině vlastní, nevlastní a náhradní; Praha: Portál, 1999

Matějček, Zdeněk; Nevlastní rodiče a nevlastní děti; Grada Publishing, 1999

Návrat, o.s. – Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Zdroj: www.nahradnirodina.cz

Nožířová, Jana; Náhradní rodinná péče; Praha: Linde Praha, 2012

Perry, D. B., Szalvitz, M. Chlapec, kterého vychovávali jako psa. Praha: Portál, 2016

Potůčková, Jana; Zítra slaví; České Budějovice: Nová Forma, 2012

Prošková, Denisa; Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství; Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012

Purvis, K. B., Cross, D. R., Sunshine, W. L. Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013

Rozum a Cit – Budování identity dítěte

Rozum a Cit – Dítě ve výchově příbuzných

Rozum a Cit – Dospívající dítě v náhradní rodině

Rozum a Cit – Dětská sexualita

Rozum a Cit – Romské dítě v náhradní rodině

Rozum a Cit – Využití arteterapie v náhradní rodině

Zdroj: www.rozumacit.cz

Říčan, Pavel; S dětmi chytře a moudře; Praha: Portál, 2013

Schmidt, M. – L.; Jako stromy bez kořenů, Vimperk Tyna, 1995

Schoolerová, Jayne; Adopce vztah založený na slibu; Návrat domů, 2002

Sobotková, Irena; Psychologie rodiny; Praha: Portál, 2001

Soukupová, Hana; Prožívat několik životů; Společnost otevřená rodina, 2008

Striová, Miroslava; Děti, které se rodí v srdci, Praha: Portál, 2013

Vrtbovská, Petra; O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí; NATAMA, 2010

Vrtbovská, P. Čítanka pro rodiče:Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012.

Wilson, Bill; Čí je tohle dítě; Vydavatelství Postilla s.r.o., 1999

Zezulová, Dagmar; Domov je místo, odkud tě nevyhodí; 2006

Zazulová, Darmar; Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš; Praha: Smart Press, 2012

Žilinčíková, Danka; Dlhá cesta domov; Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003

Zdroj: www.navrat.sk

Doporučené filmy

Dokumentární filmy:

Děti bez lásky [film]. Režie Kurt Golberger. Československo, 1963.

Nechcené děti 1–9 [film]. Režie Marek Šulík. Slovenská republika, 1999.

(Ne)chcené děti 1–5 [film]. Režie Marek Šulík, Mário Homolka, Jaro Vojtek, Juraj

Lehotský, Peter Filo, Milan Balog. Slovenská republika, 2001.

Obavy [film]. Režie Robert Šveda. Slovenská republika, 2004.

Cesta náhradných rodičov [film]. Režie Mário Homolka, Slovenská republika, 2004.

Sedem magických rokov [film]. Režie Marek Šulík. Slovenská republika, 2005.

Bezpečná stopa na cestě domů – Projekt v praxi [film]. Představení projektu občanského sdružení Šafrán dětem. Vyrobil Or-fin Plzeň, s. r. o., Česká republika, 2009.

Rodiče napořád [dokumentárníseriál]. Režie Olga Špátová, Česká republika, 2017.

Adopce: Konkurz na rodiče [dokumentární film]. Režie Alice Nellis, Česá republika, 2014.

Drama:

Kluk na kole [film]. Režie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Belgie, Francie,Itálie, 2011.

Lion [film]. Režie Garth Davis, Austrálie, USA, Velká britanie, 2016