Domů » Poradna » Dotazy z poradny

VAše otázky & Odpovědi od odborníků

Datum:
3 listopadu, 2023
Autor dotazu:
Michaela
Odborné přípravy u nesezdaných párů
Dobrý den, ráda bych se zeptala na adopci v případě, že mám partnera (jsme spolu 12 let), nejsme manželé. Vím, že bych žádala tedy jako jednotlivec, a tak mne zajímá, zda by se musel můj partner též účastnit vzdělávacích besed, nebo pokud by se neúčastnil, byl by to důvod k zamítnutí? Oba jsme hodně zodpovědní, ale nevím jak jsou besedy časově náročné a v jakých časech, abychom si nevyčerpali na ně veškerou dovolenou (nebo já klidně vyčerpám, hlavně aby jsme už byli rodina...). Děkuji.
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu. V případě nesezdaných párů podává žádost o zprostředkování osvojení (adopce) pouze jeden z nich v místě jeho trvalého bydliště. Součástí odborného posouzení jsou však všechny osoby, které v domácnosti bydlí, tedy i druhý partner, jelikož i on se bude na péči o dítě podílet.

V prvním kroku je tedy nutné, abyste oba doložili veškeré dokumenty k žádosti o zprostředkování (lékařské zprávy o zdravotním stavu, výpisy z trestních rejstříků a potvrzení o příjmech). Následně proběhne návštěva sociálního pracovníka ve společné domácnosti (za účasti vás obou) a poté společně absolvujete odborné přípravy a psychologické posouzení. Odborné přípravy probíhají zpravidla v kombinaci odpoledních setkání během pracovního týdne a víkendových setkání. O konkrétních termínech příprav a psychologického posouzení budete informováni s dostatečným předstihem. Přesné rozvržení setkání však doporučujeme zkonzultovat se sociálním pracovníkem na úřadě, kde budete žádost podávat.

V případě dotazů se můžete obrátit i na naši infolinku na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci a celým procesem Vás provedeme.

Přejeme Vám hodně štěstí.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
2 listopadu, 2023
Autor dotazu:
IF
Adopce pro cizince
Dobrý den, s manželem uvažujeme o adopci. Vypadá to, že vlastní děti mít nemůžeme. Manžel je cizinec, má zatím přechodný pobyt (je občan Británie) a v ČR žijeme třetím rokem a chceme tu zůstat na trvalo. Bude problém pří žádosti a posouzení, že manžel zatím nemluví česky? Dá se to řešit přítomností překladatele, nebo jsou místa, kde by se pohovory/ prohlídky atd dali vést v Angličtině, nebo je to problém a jsme bez šance dokud se nenaučí jazyk? Diíky.
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu. Pokud máte v České republice trvalý pobyt Vy a s manželem jste uzavřeli manželství, v podání žádosti o adopci Vám nic nebrání.

V prvním kroku je nutné kontaktovat městský úřad, odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde si domluvíte schůzku se sociálním pracovníkem, který má na starosti agendu náhradní rodinné péče. Během schůzky Vám předá žádost o zprostředkování osvojení (adopce), ke které je třeba doložit také lékařskou zprávu o Vašem zdravotním stavu, výpis z trestního rejstříku (ze všech zemí, kde jste žili déle než 3 měsíce) a potvrzení o příjmech (formou daňového přiznání, či potvrzením od zaměstnavatele).

Po vyplnění žádosti a doložení potřebných dokumentů Vás navštíví sociální pracovník u Vás doma a poté žadatelé podstupují psychologické posouzení a odborné přípravy v rozsahu 48 hodin. Jazyková bariéra určitě není překážkou. V Praze například zajišťuje odborné přípravy a psychologické posouzení v angličtině organizace Natama, nebylo by tedy nutné hradit služby tlumočníka. Během ostatních schůzek (na úřadě nebo během návštěvy sociálního pracovníka) bude dostačující, když budete tlumočit Vy.

Rádi si s Vámi také domluvím osobní nebo online schůzku v angličtině, kde Vám mohu celý proces přiblížit. Můžete nás kontaktovat na našem info emailu nebo čísle infolinky.

Přejeme hodně štěstí na Vaší cestě.
Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
4 října, 2023
Autor dotazu:
Eva
Svépomocné skupiny
Dobrý den, zvažujeme s partnerem adopci. Existují svépomocné skupinky pro neplodné páry, kteří ještě nepodali žádost, Nejlépe v blízkosti Brna. Děkuji
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel se nám nepodařilo dohledat svépomocnou skupinu, která by byla cílena pro zájemce o adopci (osvojení) v okolí Brna. Doporučujeme se obrátit na neziskové organizace, které poskytují služby adoptivním rodičům, ale také poradenství nebo vzdělávání pro zájemce a žadatele o osvojení. V Brně například sídlí organizace Triada, Trialog nebo Sdružení pěstounských rodin.

Organizace Dobrá rodina dále například pořádá online setkání 18. 10. určené zájemcům a žadatelům o adopci či pěstounskou péči. Více informací naleznete v tomto odkazu.

Svépomocné skupiny pro zájemce nebo náhradní rodiče lze také dohledat na sociálních sítích, například skupina Adopce dětí nebo Dítě ze srdce.

Přejeme Vám hodně štěstí na cestě za adopcí.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
23 září, 2023
Autor dotazu:
Ondra
Přiosvojení
Dobrý den, přibližně po sedmi-letém soužití s přítelkyni se budeme brát, máme spolu 4,5 letou dceru a přítelkyně má z předešlého "vztahu " 15-ti letou dceru ,její otec ji naposledy viděl když ji bylo pul roku ,poté odešel a nejevil absolutně žádný zájem o dceru . výživné neplatil dobrovolně krom prvního půlroku nikdy ,vše pouze exekučně a poslední rok a pul formou náhradního výživného. Momentálně ho nejde dostihnout vůbec nikde. Je možné přítelkyni dceru adoptovat nebo si ji osvojit ,tak aby právně byla "jako moje dcera" v případě ,kdyby se mi něco stalo mne nebo nastávajicí manželce. Může soud rozhodnout v Jeho nepřítomnosti??? Děkuji moc za odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Česká právní úprava neumožňuje osvojení (adopci) dítěte partnerky či partnera u nesezdaných párů, nejdříve je tedy nutné uzavřít manželství s Vaší partnerkou. Pokud je v rodném listu dítěte biologický otec uveden, bude nutný jeho souhlas s osvojením. V případě, že otce není možné zastihnout a nedostaví se osobně k soudnímu jednání, může soud po uplynutí doby 3 měsíců rozhodnout o jeho nezájmu a zbavit ho rodičovských práv. Soud by měl zároveň přihlížet k názoru samotné dcery, je-li starší 12 let a schopna porozumět situaci a vyjádřit k ní svůj vlastní postoj.

Doporučujeme se obrátit na odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v místě trvalého bydliště dcery a o této záležitosti je obeznámit. Sociální pracovník Vás informuje o postupu a pomůže Vám se sepsáním návrhu k soudu (v záležitosti sepsání návrhu na osvojení můžete případně kontaktovat také právníka z oblasti rodinného práva nebo občanskou poradnu). OSPOD zpravidla zastupuje nezletilé děti během soudních řízení a hájí jejich nejlepší zájem.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
19 září, 2023
Autor dotazu:
Daniela
Záznam v rejstříku trestů
Dobrý den s manželem zvažujeme adopci bohužel máme ale záznam v rejstříku trestů já měla zákaz řízení a manžel byl 3 roky ve výkonu trestu…Tahle doba je už dávno pryč a tak jsem se chtěla zeptat jestli má cenu o adopci usilovat a nebo nám to rovnou zamítnou …. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Trestný čin spáchaný v minulosti nemusí být nutně důvodem pro zamítnutí Vaší žádosti. K hodnocení žádostí o zprostředkování adopce nebo pěstounské péče se přistupuje zcela individuálně. Trestné činy či přestupky se hodnotí s přihlédnutím k tomu, jak dalece může v budoucnu ohrozit přijaté dítě. Za závažné jsou pak považovány zejména trestné činy a mravnostní delikty spáchané na dětech. V podání žádosti o zprostředkování osvojení (adopci) Vám to však nebrání.

Mimo výpis rejstříku trestů budete vyzváni také k doložení zprávy o Vašem zdravotním stavu (zprávou od praktického lékaře, či dalších odborníků), dále potom zprávou o Vašich ekonomických poměrech (potvrzením zaměstnavatele o výši platu za posledních 12 měsíců, či doložením daňového přiznání). Následně žadatelé absolvují také odborné přípravy v rozsahu 48 hodin a psychologické posouzení. Na závěr je vypracována zpráva, ve které se hodnotí zejména kompetence pro výchovu dětí a osobnostní charakteristika žadatelů.

Další informace o procesu zprostředkování naleznete také v našem Průvodci náhradní rodinnou péčí. Odkaz na něj najdete pod touto odpovědí.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
4 září, 2023
Autor dotazu:
Lenka
Osvojení – Středočeský kraj
Dobrý den, příští týden nás čekají přípravné kurzy pro osvojitele. Zajímalo by nás, zda po kurzech bude už vydáno rozhodnutí, nebo budeme ještě dál prověřováni…? Všechny požadované doklady (zdravotní dokumentaci, potvrzení o zaměstnání,atd) jsme dokládali ihned na začátku s žádostí, psychotesty jsme už také absolvovali. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení nebo pěstounskou péči) jsou zpravidla posledním krokem při posuzování jejich žádosti o zprostředkování adopce nebo pěstounské péče. Po dokončení příprav vypracovává organizace, která přípravy pro žadatele zajišťuje, hodnotící zprávu, ke které se zpravidla přikládá i zpráva z psychologického posouzení. Po zhotovení zprávy často následuje ještě poslední schůzka, během které žadatele organizace seznámí s výstupy této zprávy.

Následně je zpráva zaslána na krajský úřad, který zkompletuje veškerou dokumentaci a rozhodne, zda žadatele zařadí do evidence osob vhodných stát se osvojiteli (případně pěstouny), či nikoliv. I v případě zamítnutí (rozhodnutí o nezařazení do evidence) mají žadatelé právo se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
28 srpna, 2023
Autor dotazu:
Adam
Osvojení – evidence mimo kraj trv. bydliště
Dobrý den, 3 roky jsme zapsaní v evidenci žadatelů ve středočeském kraji. Po přečtení informací na webech různých krajských úřadů jsem nabyl dojmu, že v Praze a středočeském kraji se „čeká“ nejdéle, oproti tomu např. v Ústeckém kraji se podaří najít dítěti rodinu za několikanásobně kratší dobu (některé zdroje uvádí rozdíl mezi Prahou a Ústeckým krajem 5-10 let a 1 rok). Zajímá mě, zda je to způsobeno demografickými důvody (počet žadatelů / počet dětí, které jdou do osvojení), nebo se jedná o legislativní problém – řeší si to každý kraj jinak a v některých krajích to prostě nefunguje? A druhý dotaz: Je nutné být v evidenci kraje, kde máme trvalé bydliště, nebo je nějaká cesta se nechat zapsat do evidence jinde? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Doba, po kterou žadatelé čekají na vytipování krajským úřadem jako vhodní adoptivní rodiče pro dítě, se liší zcela individuálně v závislosti na jejich představách o přijatém dítěti. Obecně lze říci, že čím více jsou žadatelé tolerantní a otevření (zvláště k věku dítěte, jeho etnicitě nebo zdravotnímu stavu), tím je doba „čekání“ pro tyto žadatele kratší. Proto tedy nelze plošně určit „čekací dobu“ v rámci určitého kraje, neboť se tyto lhůty velmi různí.

Žádost o zprostředkování osvojení je možné podat výhradně v místě trvalého bydliště žadatelů. Každý krajský úřad vede vlastní evidenci žadatelů (osob vhodných stát se osvojiteli) a zároveň i dětí vhodných pro osvojení, pro které hledá rodiče. V některých případech se realizuje i mezikrajová spolupráce. Jedná se však o situace, kdy daný kraj není schopen najít vhodné adoptivní rodiče pro dané dítě ve svém kraji, tehdy se obrátí na jiné kraje.

ročních výkazů Ministerstva práce a sociálních věcí lze sledovat, že počty dětí vhodných k osvojení mají celorepublikově rok od roku spíše klesající tendeci, avšak počty nově podaných žádostí o osvojení (a počty žadatelů v evidenci krajů, kteří již prošli odborným posouzením, ale zatím o dítě nepečují) každoročně rostou.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
25 srpna, 2023
Autor dotazu:
Petra F.
Osvojení nezletilého dítěte přítelem matky dítěte
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí, zda je možné, aby si partner osvojil nezletilé dítě své přítelkyně? Jde tedy o to, že spolu nejsou v manželském svazku a biologický otec dítěte není v rodném listě dítěte uveden – políčko „otec dítěte“ je tedy prázdné. Pokud je toto možné, je zde předpoklad, že spolu musí matka s přítelem minimálně bydlet? Mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem Petra F.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Česká právní úprava neumožňuje osvojení dítěte partnerky či partnera u nesezdaných párů (k této otázce se v roce 2015 vyjadřoval Ústavní soud a stížnost na toto omezení zamítl). Nejdříve by tedy bylo nutné, aby partneři uzavřeli manželství a poté by mohl manžel podat návrh na osvojení dítěte k místně příslušnému soudu. Pokud v rodném listu dítěte není uveden otec, nebude nutný jeho souhlas s osvojením. Pokud je zároveň dítě starší 12-ti let a je tak schopno porozumět situaci a vyjádřit k ní svůj vlastní postoj, bude soud přihlížet i k jeho názoru.

V záležitosti sepsání návrhu na osvojení doporučujeme kontaktovat právníka z oblasti rodinného práva, případně občanskou poradnu. S vyhledáním vhodného kontaktu Vám rádi pomůžeme.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
2 srpna, 2023
Autor dotazu:
Daria
Adopce – diskriminace vůči věku
Jakým způsobem lze postupovat, pokud ze strany určité osoby z krajského úřadu je s námi zacházeno diskriminačně vůči věku, resp. nám bylo určitou osobou z krajského úřadu sděleno, že pouze mladším žadatelům o adopci dávají děti do 1 roku, a že všeobecně jsou tito upřednostňování. Tudíž se domníváme, že jsme jako žadatelé o adopci znevýhodňování vůči věku, resp. je s námi nerovně zacházeno. Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů od krajského úřadu samozřejmě máme.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel nemáme dostatek konkrétních informací, abychom na Váš dotaz mohli adekvátně reagovat. Občanský zákoník věkovou hranici pro zprostředkování osvojení (adopce) nedefinuje, nicméně v § 803 uvádí, že „mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let“. Věk žadatelů je však zároveň pouze jedním z mnoha sledovaných faktorů. Krajský úřad, který pro dané dítě hledá vhodnou rodinu, se tak předně zaměřuje na specifické potřeby tohoto dítěte a hledá rodinu, která je schopna tyto potřeby dlouhodobě naplňovat a zajistit mu stabilní a bezpečné zázemí.

Pokud však máte podezření na věkovou diskriminaci žadatelů ze strany krajského úřadu, doporučujeme se obrátit na vedoucího daného krajského oddělení a tuto okolnost mu oznámit, případně podat stížnost (více informací o způsobu podávání stížností naleznete zde). Kontakty na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na jednotlivých krajských úřadech naleznete v tomto odkazu.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505
Datum:
20 července, 2023
Autor dotazu:
Kateřina
Psychický stav
Dobrý den, Ráda bych se zeptala jestli by bylo překážkou v adopci, když jsem po jednom porodu měla poporodní depresi (nebyla jsem hospitalizována a ani nikdy předtím jsem žádnými problémy netrpěla). Díky moc a krásný den.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Posouzení psychického stavu žadatelů o zprostředkování adopce (osvojení) se zaměřuje především na charakteristiku jejich osobnosti a na jejich předpoklady pro řádnou péči a výchovu dítěte. Pokud tedy Váš psychický stav nebrání v péči a dlouhodobému naplňování potřeb dítěte, není se čeho obávat.

Při podání žádosti o zprostředkování osvojení budete vyzvána, abyste spolu s vyplněnou žádostí doložila vyjma dalších dokumentů také zprávu od Vašeho praktického lékaře, ve které lékař zhodnotí Váš současný stav a prognózy případného onemocnění. V rámci odborných příprav poté žadatelé absolvují také psychologické posouzení, které zajišťuje krajský úřad. Ten v posledním kroku rozhoduje, zda žadatele do evidence osob vhodných stát se osvojiteli zařadí, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí máte také případně právo se odvolat.

Další informace o procesu zprostředkování naleznete také v našem Průvodci náhradní rodinnou péčí, který naleznete v příloze odpovědi.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci, kde Vám můžeme celý proces více přiblížit a zodpovědět případné dotazy.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.