Domů » Kontakty » Kde podat žádost – seznam pracovišť OSPOD

Kde podat žádost - seznam pracovišť OSPOD

Rozhodli jste se podat žádost o zprostředkování adopce nebo pěstounské péče a nevíte, pod který úřad spadáte? V našem seznamu, rozděleném do jednotlivých krajů, naleznete všechna pracoviště OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) včetně adres a odkazů na jejich weby, kde snadno dohledáte kontakty na jednotlivé pracovníky věnující se agendě náhradní rodinné péče.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.