Domů » Základní informace » Období rozhodování

Období rozhodování

Na tomto místě bychom se rádi pozastavili a seznámili vás s otázkami či nejistotami, které mohou vyvstat před přijetím dítěte a které budete každý různě prožívat a zvládat.

Období vnitřního rozhodnutí

Jistě se všichni shodneme na tom, že toto období je velice důležité a je to čas, kdy můžete vše pečlivě zvážit. Dobrou radou a snad již známou pravdou je, že budoucím rodičům odborníci doporučují hovořit o svém úmyslu především v širší rodině. Je totiž velice potřebné, aby budoucí sourozenci, babičky a dědečkové, synovci, neteře a další příbuzní přijali „nové“ dítě zcela za své. To samé platí u pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Toto doporučení byste měli mít stále na zřeteli.

Konečné rozhodnutí však ponechme každému z vás, vašemu srdci, mysli, touze, schopnosti a odvaze pomáhat. Vy budete ti, kteří budou denně s  dítětem, kteří s ním budou prožívat dobré i zlé. Vy s ním spojíte svůj život.

Pokuste se zamyslet nad svým životem a sami sebe se zeptat:

 • Mám dost fyzických a duševních sil, abych dítě vychoval/a?
 • Jsem tolerantní a otevřený/otevřená druhým?
 • Budou mi stačit finanční prostředky?
 • Co se mi v životě podařilo, co jsem dokázal/a?
 • Co se mi nepovedlo, co mi schází?
 • Jaké bylo moje dětství?
 • Jaké jsou mé partnerské vztahy? Mé manželství?
 • Jsem ochoten/ochotna se vzdát svého pohodlí?
 • Jsem opravdu schopen/schopna věnovat se plně dítěti?
 • Jsem ochoten/ochotna se přizpůsobit?
 • Věřím, že přesvědčím okolí, že toto rozhodnutí je správné?
 • Nebude pro mě dítě překážkou v profesní dráze?
 • Dovedu si představit, co obnáší výchova dítěte?
 • Dovedu si konkrétně představit, jaké by dítě mělo být?
 • Dovedu posoudit, jaké dítě bych opravdu nedokázal/a vychovávat?
 • Mohu upřímně říct, čím mohu být pro dítě prospěšný/prospěšná?
 • Budu schopen/schopna přijmout minulost dítěte?
 • Budu umět porozumět jeho pocitům?
 • Budu mít odvahu s ním opakovaně hovořit o jeho minulosti a původní rodině?

Na některé z uvedených otázek nenajdete hned jasnou odpověď. Některé z nich budou pro vás námětem k úvahám a rozhovorům s blízkými a odborníky, kteří vás budou dalším obdobím provázet.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.