Praxe v krajích

Vzhledem k tomu, že si Nadace Terezy Maxové dětem a Středisko náhradní rodinné péče plně uvědomuje pestrost systému náhradní rodinné péče v České republice, a v důsledku toho nepřehlednost a nejednotnost v rámci celé republiky, rozhodli jsme se na webu adopce.com, provést zájemce o náhradní rodinnou péči konkrétním postupem v jejich kraji. Oslovili jsme všechny kraje: detailně prozkoumali jejich webové stránky, rozeslali jim krátký dotazník (právě odpovědi na zadané otázky zde naleznete), a s většinou z nich byli i v minimálně telefonickém spojení. Věříme, že souhrn těchto informací pohromadě pomůže především zájemcům o náhradní rodinnou péči pro jejich orientaci v systému a zabrání zmatkům, nedorozuměním nebo nepochopení.

Zároveň děkujeme všem krajským úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy za spolupráci při zjišťování informací.