Kontakt

Kontakt pro odborný dotaz:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek – odborný garant projektu
Jelení 91/7a, 118 00 Praha 1
Infolinka: 725 756 505
E-mail: info@nahradnirodina.cz

Telefonické dotazy zodpoví pracovníci SNRP.

Kontakt pro média a spolupráci:
Nadace Terezy Maxové dětem
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
Telefon: 257 474 529
E-mail: info@terezamaxovadetem.cz