Domů » Kontakty » O projektu

O projektu

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Projekt se skládá ze tří částí - webových stránek, které jsou informačním portálem obsahujícím všechny důležité informace o náhradní rodinné péči, informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče; brožura je volně ke stažení a je možné si ji bezplatně objednat,
informační telefonní linky 725 756 505 projektu, která slouží k získání rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Záštitu nad projektem při jeho vzniku v roce 2011 převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Současně děkujeme organizaci Spolu dětem o.p.s. za spolupráci v předešlých letech.

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život. Mezi hlavní cíle nadace patří prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí, a to zejména z důvodů chudoby, a podpora všech forem náhradní rodinné péče. V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.

Více o činnosti nadace se dozvíte na www.nadaceterezymaxove.cz.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Posláním Střediska náhradní rodinné péče je pomáhat dětem, které nemohou žít se svými rodiči, aby našly lásku, bezpečí a jistotu v nové rodině. Osvojitelské a pěstounské rodiny a jejich děti provázíme na této cestě již od roku 1994. Naším cílem je, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

Více o činnosti organizace se dozvíte na www.nahradnirodina.cz.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.