Domů » Co se ti stalo?

Co se ti stalo?

Perry, B. D.; Winfrey, O.
• 2023
Kniha "Co se ti stalo?" napsaná Brucem D. Perrym a Oprah Winfrey je dojemným a důležitým dílem, které osvětluje tragédii dětského trauma a jeho důsledky na celoživotní vývoj jedince. Autoři se zabývají komplexní problematikou traumatu a jeho dopadem na fyziologické, emocionální a sociální zdraví jedince. Jedním z hlavních přínosů této knihy je zasazení tématu do kontextu neurovědy a psychologie. Bruce D. Perry, jako renomovaný neurovědec, přináší čtenářům hluboký vhled do fungování lidského mozku a jeho reakcí na traumatické zážitky. Jeho odborné znalosti jsou srozumitelně prezentovány a umožňují čtenářům pochopit, jak trauma ovlivňuje mozek a vytváří dlouhodobé změny ve fungování jedince.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.