Domů » Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Matějček, Z. a kolektiv
• 1999
Podtitul: Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny Sborník studií je sestaven tak, aby pomohl jak odborné veřejnosti při její nesnadné práci tak i těm, kteří si chtějí osvojit dítě. Pracovníci v oboru náhradní rodinné péče se zamýšlejí nad nejrůznějšími otázkami spojenými s adopcí dítěte, zkoumají problém i z hlediska historického, popisují vývoj pěstounské péče a její organizaci i psychologické otázky péče o adoptované dítě v náhradní rodině. Nechybí ani statě o činnosti příslušných poraden, zkušenosti z jinných zemí a v neposlední řadě i právní řešení celého procesu. Jako přílohy jsou připojeny zákony - o rodině, dále o pěstounské péči a Úmluva o právech dítěte. Kniha je dokonalá nejen svým profesionálním zpracováním, ale i neobyčejně citlivým a citovým přístupem k celé věci.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.