Domů » O negenetickém rodičovství trochu jinak

O negenetickém rodičovství trochu jinak

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
• 2012
Tento text je určen pro ty, kteří se na harmonizaci rodičovských záměrů nějakým způsobem podílejí z titulu své zdravotnické profese. Rádi bychom touto cestou oslovili a nabídli své poznatky a zkušenosti především praktickým gynekologům, praktickým andrologům, porodníkům, odborníkům z oblasti reprodukční medicíny (především asistované reprodukce), neonatolo- gům, pediatrům, porodním asistentkám, zdravotním sestrám a dalším odborní- kům, setkávajícím se ve své praxi s těmito lidmi.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.