O projektu

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Projekt Adopce.com se skládá ze tří částí:

  • webových stránek, které jsou informačním portálem obsahujícím všechny důležité informace o náhradní rodinné péči,
  • informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče; brožura je volně ke stažení a je možné si ji bezplatně objednat,
  • informační telefonní linky 725 756 505 projektu, která slouží k získání rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Záštitu nad projektem při jeho vzniku v roce 2011 převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Současně děkujeme organizaci Spolu dětem o.p.s. za spolupráci v předešlých letech.

Kontakt pro odborný dotaz:

Středisko náhradní rodinné péče, spolek – odborný garant projektu
Jelení 91/7a, 118 00 Praha 1
Infolinka: 725 756 505
E-mail: info@nahradnirodina.cz

Kontakt pro média a spolupráci:

Nadace Terezy Maxové dětem
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
Telefon: 257 474 529
E-mail: info@terezamaxovadetem.cz