Úvodní slovo terezy maxové

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
už od roku 2000 pomáhá projekt Adopce.com zájemcům o adopci a náhradní rodinnou péči
zodpovědět otázky kolem tohoto procesu a nasměrovat na co nejkratší cestu k přijetí dítěte. Jsme rádi, že můžeme být, společně se Střediskem náhradní rodinné péče, vaším průvodcem právě v tomto období, kdy uvažujete o tom,že dáte dítěti, které vyrůstá bez rodičů, nový domov.

Poskytnout láskyplné a bezpečné prostředí pro každé dítě je posláním Nadace Terezy Maxové již od roku 1997.

Děkuji, že jej společně s námi naplňujete. 
Přeji Vám vše dobré.

Ze srdce Tereza Maxová

základní informace

Co potřebuji vědět a promyslet, než se rozhodnu přijmout do své péče dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině? Jaké formy náhradní rodinné péče u nás existují? Co obnáší cesta k náhradnímu rodičovství, s jakými pravidly a postupy se na ní setkám a jak dlouho trvá? Jaká kritéria musím splnit pro zařazení mezi evidované žadatele o náhradní rodinnou péči? Podporuje stát náhradní rodiče finančně? Co rozhoduje o možnosti dítě adoptovat nebo převzít do pěstounské péče? Jak se v praxi uplatňuje zásada hájení nejlepšího zájmu dítěte? Co znamená zkratka OSPOD a jaká je jeho role v oblasti náhradní výchovy? Které organizace v mém kraji mi mohou poskytnout podporu a odborné poradenství?

adopce

Jak se osvojení stane? Co mám udělat a jak se připravit? Kdo posoudí, zda jsem vhodný žadatel? Na čem závisí délka zprostředkování a mohu to ovlivnit? Kde se berou děti vhodné k osvojení? Za jakých podmínek probíhá adopce ze zahraničí? Bude po osvojení dítě doopravdy naše? Jak je rodina s osvojeným dítětem ukotvena po právní stránce? Co je mé právo a co povinnost? Budu si vědět rady? A když ne, kam se mohu obrátit o pomoc?

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

V čem je rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí? Co znamená zprostředkovaná a nezprostředkovaná pěstounská péče? Mohou do mého vztahu s dítětem zasáhnout biologičtí rodiče? Co je v případě pěstounské péče úkolem soudu? Kde se mohu jako pěstoun proškolit? Existují organizace, které rodinám s dětmi v pěstounské péči pomáhají? S jakou finanční podporou státu mohu počítat? Do kdy mohu mít dítě v pěstounské péči? V čem je odlišná pěstounská péče na předchodnou dobu a mohu se jí případně věnovat jako svému zaměstnání?

Materiály ke stažení

Kontaktujte nás

+420 725 756 505
Po - Pá 9-16h
info@nahradnirodina.cz
Jelení 91/7a,
Praha 1, 118 00

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.