Domů » Poradna » Adopce
Datum:
17 června, 2024
Autor dotazu:
Adéla
Adopce
Dobrý den chtěli bychom si osvojit a pomoc dítěti které by vyrůstali s 2 chlapečky a rodiči děkujeme

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. V případě osvojení je nejdříve nutné kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde Vám sociální pracovníci předají žádosti o zařazení do evidence žadatelů. Tento formulář je také dostupný na webu MPSV zde společně s dotazníkem, který je její součástí. K žádosti je nutné doložit také výpis z rejstříku trestů, zprávu o zdravotním stavu od praktického lékaře a potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců. Po odevzdání všech výše uvedených dokumentů Vás navštíví sociální pracovnice příslušného OSPOD a provede ve Vaší domácnosti sociální šetření. Následně je žádost postoupena příslušnému Krajskému úřadu, který zajišťuje psychologické posouzení žadatelů a přípravné kurzy pro žadatele, které jsou v délce 48 hodin. Na základě zjištěných poznatků z odborného posouzení vydá Krajský úřad rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o osvojení.

Krajský úřad také vede evidenci dětí, kterým se hledá náhradní rodina. Pokud jsou žadatelé vytipováni jako vhodné osoby stát se osvojiteli, Krajský úřad je kontaktuje a podrobně seznámí s dokumentací dítěte. Po té zprostředkuje osobní kontakt dítěte s novou rodinou.

Pro další informace týkající se náhradní rodinné péče Vám přikládám našeho Průvodce náhradní rodinnou péčí.

V případě zájmu si s námi můžete domluvit  osobní nebo telefonickou či online schůzku.

S přáním hezkého dne,
Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.