Domů » Poradna » Adopce a rozvod
Datum:
24 června, 2024
Autor dotazu:
Martin
Adopce a rozvod
Dobrý den, kamarádka má dítě z předchozího vztahu a se současným partnerem "manželem" proběhlo osvojení dítěte. Žádost podali snad už před rokem a dlouho se to táhlo. Teď jde o to že jim to neklape a chce se nechat rozvést, chci se zeptat jaký vliv by to mělo na to osvojení dítěte.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Pokud již proběhlo osvojení dítěte manželem Vaší kamarádky, má dítě postavení společného dítěte manželů. Manžel Vaší kamarádky bude tedy brán jako otec dítěte. Pokud bude probíhat rozvodové řízení, bude nutné nejprve vyřešit otázku péče o dítě. K opatrovnickému soudu bude nejdříve muset být podán návrh na úpravu poměrů nezletilého, tedy komu má být dítě svěřeno dítě do péče, možnost střídavé péče, úprava kontaktů s druhým rodičem apod. Bude také stanoveno výživné na dítě.

Pokud od osvojení neuplynula lhůta 3 roky a jsou-li pro to důležité důvody, soud může osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zrušit. To však nesmí být v rozporu se zákonem. Osvojením pak zanikne poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto poměru vyplývající a obnovuje se předchozí příbuzenský poměr. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na čísle naší infolinky. Rádi si s Vám domluvíme osobní nebo online schůzku.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.