Domů » Poradna » Adopce – diskriminace vůči věku
Datum:
2 srpna, 2023
Autor dotazu:
Daria
Adopce – diskriminace vůči věku
Jakým způsobem lze postupovat, pokud ze strany určité osoby z krajského úřadu je s námi zacházeno diskriminačně vůči věku, resp. nám bylo určitou osobou z krajského úřadu sděleno, že pouze mladším žadatelům o adopci dávají děti do 1 roku, a že všeobecně jsou tito upřednostňování. Tudíž se domníváme, že jsme jako žadatelé o adopci znevýhodňování vůči věku, resp. je s námi nerovně zacházeno. Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů od krajského úřadu samozřejmě máme.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel nemáme dostatek konkrétních informací, abychom na Váš dotaz mohli adekvátně reagovat. Občanský zákoník věkovou hranici pro zprostředkování osvojení (adopce) nedefinuje, nicméně v § 803 uvádí, že „mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let“. Věk žadatelů je však zároveň pouze jedním z mnoha sledovaných faktorů. Krajský úřad, který pro dané dítě hledá vhodnou rodinu, se tak předně zaměřuje na specifické potřeby tohoto dítěte a hledá rodinu, která je schopna tyto potřeby dlouhodobě naplňovat a zajistit mu stabilní a bezpečné zázemí.

Pokud však máte podezření na věkovou diskriminaci žadatelů ze strany krajského úřadu, doporučujeme se obrátit na vedoucího daného krajského oddělení a tuto okolnost mu oznámit, případně podat stížnost (více informací o způsobu podávání stížností naleznete zde). Kontakty na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na jednotlivých krajských úřadech naleznete v tomto odkazu.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.