Domů » Poradna » Adopce z USA
Datum:
10 května, 2024
Autor dotazu:
Denisa
Adopce z USA
Dobrý den, s mým manželem zvažujeme adopci jako prostředek k růstu naší rodiny. V současné době sídlíme v ČR, ale manžel je Američan a rádi bychom adoptovali v USA. Rádi bychom dozvěděli více o procesu adopce pokud možno prostřednictvím vaší agentury. Konkrétně bychom ocenili informace týkající se následujícího: 1. Existují nějaké zdroje nebo informační materiály, které byste mohli doporučit, aby nám pomohly lépe porozumět procesu přijetí a činit informovaná rozhodnutí? 2. Přehled procesu adopce: Mohli byste poskytnout nástin kroků spojených s adopcí dítěte z USA prostřednictvím vaší agentury? To nám pomůže pochopit, co můžeme očekávat a jak se připravit. 3. Odhadovaný časový plán a náklady: Můžete poskytnout odhad časového harmonogramu dokončení adopce prostřednictvím vaší agentury? Dále bychom rádi informace o předpokládaných nákladech spojených s procesem přijetí. Chápeme, že každá cesta adopce je jedinečná a velmi bychom ocenili jakoukoli radu nebo pomoc, kterou nám můžete nabídnout, když se touto cestou vydáme. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv dalšími informacemi. Děkujeme Vám za Váš čas a pozornost.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ke zprostředkování adopce (osvojení), a to jak vnitrostátní nebo mezinárodní, jsou oprávněny výhradně státní orgány, nikoliv soukromé agentury, jako tomu je například v jiných zemích. Naše organizace poskytuje pouze poradenství a podporu na cestě za osvojením a také post-adopční služby.

Pokud máte zájem o mezinárodní osvojení dítěte z USA, je třeba kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Tento úřad je jediný státní orgán oprávněný ke zprostředkování mezinárodní adopce. Doporučuji nejdříve celou záležitost zkonzultovat s nimi. Jistě Vám sdělí jejich zkušenosti s adopcí dětí z USA, včetně nákladů a odhadu jednotlivých lhůt, přestože je vše velmi individuální. Pověřenou osobou pro stát USA ve věci osvojení je paní Mgr. Dominika Kotvanová (email: dominika.kotvanova@umpod.cz, telefon: +420 731 654 873).

V prvním kroku je nutné podat žádost o zprostředkování osvojení na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na městském úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště zde v ČR. Zde Vám předají žádost a dotazník k vyplnění, kde uvedete, že máte výhradní zájem o zprostředkování osvojení ze zahraničí. Následně proběhne návštěva sociální pracovnice úřadu ve Vaší domácnosti, v dalších krocích je třeba absolvovat psychologické posouzení a odborné přípravy v rozsahu 48 hodin. Na základě získaných informací pak ve finále krajský úřad rozhodne, zda Vás zařadí do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, či nikoliv. V případě mezinárodního osvojení pak celá spisová dokumentace postupuje na zmíněný Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který kontaktuje určený orgán zodpovědný za zprostředkování mezinárodního osvojení v USA.

Pro začátek doporučuji naši publikaci Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde najdete detailní popis jednotlivých kroků a další informace na téma osvojení (zejména tedy vnitrostátního osvojení českých dětí). Na stránkách adopce.com je možné získat také anglickou verzi Průvodce. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí také vydal vlastní Metodické doporučení pro zprostředkování mezinárodního osvojení do ciziny. Jedná se tedy o případy, kdy je dítě adoptováno z ČR do zahraničí, nicméně postupy jsou podobné i pro opačný případ osvojení ze zahraničí do ČR. Anglická verze je dostupná zde.

V případě zájmu si s Vámi rádi domluvíme osobní nebo online konzultaci, během které Vám podrobněji vysvětlíme celý proces zprostředkování osvojení.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.