Domů » Poradna » Osvojení – evidence mimo kraj trv. bydliště
Datum:
28 srpna, 2023
Autor dotazu:
Adam
Osvojení – evidence mimo kraj trv. bydliště
Dobrý den, 3 roky jsme zapsaní v evidenci žadatelů ve středočeském kraji. Po přečtení informací na webech různých krajských úřadů jsem nabyl dojmu, že v Praze a středočeském kraji se „čeká“ nejdéle, oproti tomu např. v Ústeckém kraji se podaří najít dítěti rodinu za několikanásobně kratší dobu (některé zdroje uvádí rozdíl mezi Prahou a Ústeckým krajem 5-10 let a 1 rok). Zajímá mě, zda je to způsobeno demografickými důvody (počet žadatelů / počet dětí, které jdou do osvojení), nebo se jedná o legislativní problém – řeší si to každý kraj jinak a v některých krajích to prostě nefunguje? A druhý dotaz: Je nutné být v evidenci kraje, kde máme trvalé bydliště, nebo je nějaká cesta se nechat zapsat do evidence jinde? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Doba, po kterou žadatelé čekají na vytipování krajským úřadem jako vhodní adoptivní rodiče pro dítě, se liší zcela individuálně v závislosti na jejich představách o přijatém dítěti. Obecně lze říci, že čím více jsou žadatelé tolerantní a otevření (zvláště k věku dítěte, jeho etnicitě nebo zdravotnímu stavu), tím je doba „čekání“ pro tyto žadatele kratší. Proto tedy nelze plošně určit „čekací dobu“ v rámci určitého kraje, neboť se tyto lhůty velmi různí.

Žádost o zprostředkování osvojení je možné podat výhradně v místě trvalého bydliště žadatelů. Každý krajský úřad vede vlastní evidenci žadatelů (osob vhodných stát se osvojiteli) a zároveň i dětí vhodných pro osvojení, pro které hledá rodiče. V některých případech se realizuje i mezikrajová spolupráce. Jedná se však o situace, kdy daný kraj není schopen najít vhodné adoptivní rodiče pro dané dítě ve svém kraji, tehdy se obrátí na jiné kraje.

ročních výkazů Ministerstva práce a sociálních věcí lze sledovat, že počty dětí vhodných k osvojení mají celorepublikově rok od roku spíše klesající tendeci, avšak počty nově podaných žádostí o osvojení (a počty žadatelů v evidenci krajů, kteří již prošli odborným posouzením, ale zatím o dítě nepečují) každoročně rostou.

V případě potřeby nás také můžete kontaktovat na naší infolince na čísle 725 756 505, nebo emailu info@nahradnirodina.cz. Rádi si s Vámi domluvíme osobní nebo online konzultaci.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.