Domů » Poradna » Osvojení zletilého
Datum:
2 května, 2024
Autor dotazu:
M.
Osvojení zletilého
Dobrý den. Moc vás prosím o odpověď na mojí otázku, popřípadě o odkázání na někoho, kdo by mi ji mohl zodpovědět. Mám 16ti letou dceru, kterou mám z předchozího manželství. Když jí bylo necelých 6 let, od manžela jsem odešla a po dlouhodobém vztahu se znovu provdala. Dcera od svých 7 let říká tati mému manželovi (nikdo ji nenutil, rozhodnutí bylo pouze na ní), svého biologického otce už zhruba 4 roky neviděla. Biologický otec nejeví absolutně žádný zájem, neinformuje se ve škole, nepopřeje k narozeninám, nepošle žádnou drobnost k Vánocům. Jeho jediný podíl na jejím životě je to, že pravidelně platí výživné, tím ale jakýkoliv zájem o dceru končí. Dcera má díky svému otci diagnostikovanou úzkostnou poruchu, jelikož její otec byl agresivní alkoholik, který nás (mě a mého nynějšího manžela) často fyzicky napadal, bohužel i před ní. Dcera se svým biologickým otcem nechce být nijak spojována, takže budeme jako první krok řešit změnu příjmení. Rádi bychom ale s ohledem na přání téměř dospělé dcery a zároveň s ohledem na chování biologického otce, celou záležitost postoupili výš a dceru nechali osvojit mým nynějším manželem. Jelikož je mi jasné, že otec dcery souhlasit nebude, ale dcera si již několik let přeje mít "oficiálně" za otce mého manžela, zvažujeme osvojení dcery v okamžiku, kdy nabude zletilosti. A já se tedy ptám... Je možné, osvojení dcery mým manželem v okamžiku, kdy bude plnoletá? Potřebuje v tomto věku souhlas biologického otce, když bude právně zodpovědná sama za sebe? Co všechno tento proces obnáší a kam se obrátit se žádostí? A co znamená výraz : pokud to není v rozporu s dobrými mravy. Mockrát vám děkuji za váš čas a vaše odpovědi a přeji vám krásný zbytek dne.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Občanský zákoník upravuje osvojení zletilé osoby v § 846-854. Je tedy možné, aby Váš manžel, osvojil Vaší dceru po nabytí zletilosti. V tomto případě již nebude třeba souhlasu biologického otce. O osvojení rozhoduje soud (dle místa trvalého bydliště dcery) na návrh Vašeho manžela, k němuž se připojí Vaše dcera.

Domníváme se, že Váš případ není v rozporu s dobrými mravy. Pojem dobré mravy není úplně jednoznačně definován, pro Vaší představu uvádíme několik možných právních výkladů.

V moderní právní nauce jsou dobré mravy často charakterizovány jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, které jsou časově konstantní, ačkoliv v průběhu doby se samozřejmě částečně mění. Důležitým prvkem dobrých mravů je, že jsou za dobré mravy a významné hodnoty považovány větší částí společnosti. Osobně se domnívám, že dobré mravy mají velmi blízko k právním zvyklostem, jelikož i ty, aby mohly být považovány za pramen práva, musí být uplatňovány dlouhodobě, nikoliv jen nárazově, a to majoritou společnosti. Dobré mravy by ovšem měly být alespoň do jisté míry pružné a měly by vyplňovat bílá místa v legislativě, kdy zákon nebo vůle smluvních stran může být v rozporu se spravedlností nebo tzv. selským rozumem. Dobré mravy v takovýchto případech dávají soudům legální možnost rozhodnout zákonně a v souladu se spravedlností. Dobré mravy lze tedy do značné míry považovat za morální korektiv, který vlastně ani definovat nelze, jelikož jejich definice by zabránila jejich efektivní funkčnosti. Dobré mravy musí být především aplikovány vždy na konkrétní situaci, někdy v užším a někdy v širším pojetí, velmi flexibilně, a proto je jejich přesná definice spíše nevhodná.

Účel dobrých mravů je zejména negativní, smyslem není určit co je a není morální a na společnosti pak vynucovat chování morálně dovolené. Dobré mravy naopak mají být brzdou jednání, které zcela zjevně morálním není, a které překračuje morální standardy očividným způsobem. Lze dobré mravy tedy přirovnat k etickému minimu, které obsahuje i pozitivní právo. Rovněž je můžeme vnímat jako prvek ekvity v psaném právu, jelikož právě tento účel by měly naplňovat především a pokud jsou správně používány, mohou zvyšovat důvěru v právo a v efektivitu justice.

Ohledně sepsání návrhu pro osvojení dcery se můžete obrátit na občansko-právní poradnu v místě Vašeho bydliště, která Vám zajistí bezplatnou podporu, případně můžete využít hrazených služeb právníka z oblasti rodinného práva.

V případě zájmu si s Vámi rádi domluvíme osobní nebo online konzultaci, během které Vám podrobněji vysvětlíme celý proces zprostředkování osvojení.

Tým Střediska náhradní rodinné péče
Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.