Domů » Poradna » Svěření dětí do pěstounské péče
Datum:
2 června, 2023
Autor dotazu:
Andrea
Svěření dětí do pěstounské péče
Dobrý den, mám dotaz jsem osoba blízká dětem o které se rozhoduje že by byli v mě péči. Otec děti je ve VTOS a matka děti má v srpnu také nástup. Dětem je 1rok a necelé 3roky. Sama mám 3 děti ve věku 3,6,8let. Jsem zaměstnaná. OSPOD podal automaticky návrh k soudu se svěřením děti ke mě. Jelikož nikdo jiný by se o ně nepostaral. Matka i otec mají být 4roky ve VTOS. A teď ten dotaz nemohla bych být pěstounka těm dětem? Abych byla víc finančně zajištěná pro ty děti. Ono 5 děti uživit a dát jim potřebné věci jako ošacení atd taky není jen tak. Zaměstnání budu muset ukončit a nastoupit na rodičovskou dovolenou. Když jsem se zeptala na OSPOD proč nemohu mít děti v pěstounské péči abych měla více možností atd bylo mi sděleno že už to nedělají, že bych musela být vyškolená a projít různými testy. Paní jsem sdělila že jsem osoba blízká že bych to měla mít jinak mi odpověděla že už to tak prostě nedělají, že už podala návrh na svěření. Chtěla jsem se zeptat i jinde jestli to tak opravdu je a jinou možnost nežli svěření nemám.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Jako osoba blízká máte právo podat žádost na svěření dětí do pěstounské péče. Ve Vaší situaci by se jednalo o nezprostředkovanou pěstounskou péči, kdy pečují zpravidla členové širší rodiny nebo osoby blízké. Tento typ péče není zprostředkován krajským úřadem a není tedy nutné, abyste absolvovala oborné posouzení a přípravy. Návrh je možné podat k příslušnému soudu dle trvalého bydliště dětí a s jeho vytvořením by Vám měl orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pomoct, případně se ale můžete obrátit na služby občanských poraden, které zpravidla sídlí v každém větším městě. S vyhledáním kontaktu Vám rádi pomůžeme.

Nejdříve však doporučujeme zjistit, jaký návrh na svěření do péče daný OSPOD k soudu podal. Jedná-li se o návrh na svěření dětí na základě institutu svěřenectví, vznikl by Vám automaticky nárok na dávky pěstounské péče. Pokud by se jednalo o návrh na svěření do péče jiné osoby, v takovém případě byste měla nárok pouze na Příspěvek na úhradu potřeb dítěte, od kterého se však odečítá soudem stanovené výživné oběma rodičům, které rodiče platí k rukám pečující osoby.

Jako nezprostředkovanému pěstounovi (blízké osobě) by Vám náležela dávka Příspěvek při pěstounské péči a dále také Příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Při převzetí dětí do Vaší péče by Vám také vznikl nárok na jednorázovou dávku Příspěvek při převzetí dítěte a pro nejmladší dítě také Rodičovský příspěvek. Přesné výše dávek můžete dohledat na stránkách Úřadu práce, který tyto dávky vyplácí.

V případě dalších potřeb se také můžete obrátit na naši infolinku na čísle 725 756 505 nebo na email info@nahradnirodina.cz.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Kontakt
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
info@nahradnirodina.cz
+420 725 756 505

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.