Domů » Stále čekáme, „až to přijde“. Jinak žijeme stejně jako doposud.

Stále čekáme, „až to přijde“. Jinak žijeme stejně jako doposud.

Královéhradecký kraj
Příběh žadatelů z Hradce Králové, kteří byli v sprnu 2023 zařazení do evidenci budoucích adoptivních rodičů. Dozvíte se, na co se při podávání žádosti o zprostředkování adopce připravit.

Kdy přesně jste podávali žádost o zprostředkování?

Naše první návštěva na místním OSPODU byla 5.září 2022, oficiální žádost jsme podávali 5.října 2022.

Jaké byly Vaše první kroky a jak probíhala první schůzka a následná návštěva sociálního pracovníka ve Vaší domácnosti?

Prvním krokem byla návštěva OSPODU v našem městě, kde jsme si předem domluvili schůzku. Zde nám byli předány informace o tom, jak celý proces probíhá, jaké děti jdou do osvojení a také nám byli předány všechny dokumenty, které bylo potřeba vyplnit a obstarat.

Při druhé schůzce s námi paní z OSPODU sestavili náš „životopis“.

Návštěva u nás doma proběhla 17.října 2022. Bylo to takové pohodové posezení u kávy, kdy jsme si s paní z OSPODU příjemně popovídali, pak se podívala na místnost, kde v budoucnu bude dětský pokoj.

Do celého procesu jsme šli s úmyslem si ho užít, což si myslím, že se nám splnilo. Opravdu jsme si to celé užili a je nám líto, že přípravy skončili. Jsme moc rádi, že jsme si tím prošli a také jsme vděčni za přípravky od Dobré rodiny, kdy jsme se dozvěděli hodně i o pěstounství a tím jsme si uvědomili, že to je cesta, kterou bychom chtěli jít, až budeme mít osvojené dítko/děti. Také jsme získali spoustu nových přátel, kteří jsou s námi na „stejné lodi“.

Jak probíhaly odborné přípravy a psychologické posouzení?

Přípravy probíhali od února do dubna. Scházeli jsme se v Hradci Králové, většinou v týdnu odpoledne, 2x v sobotu na celý den, jednou nás lektoři navštívili doma a 3 sezení proběhli „online“. Ve skupině nás bylo 8 párů, polovina z nás žádala o osvojení a druhá polovina o pěstounskou péči. Celé přípravy organizovala Dobrá rodina. Instruktoři byli velmi milý a přátelští lidé v jejichž přítomnosti si každý připadal příjemně a neměli jsme problém se plně otevřít a říct i ty méně příjemné věci, aniž bychom se báli. Opravdu lidé na svých místech. Možná i díky nim, jsme se s ostatními dost spřátelili, a i po přípravách se stýkáme a přátelíme.

Zhruba v polovině kurzu nám přišla pozvánka na psychologické testy. Tam jsme byli pozvaní všichni z naší skupiny. Vyhodnocení testu proběhlo až při samostatných schůzkách s psycholožkou. My absolvovali pouze jedno a to 14.6.2023. (Z toho, co víme o ostatních z naší skupiny, tak vím že jeden pár byl na 2 schůzkách.)

Jak dlouho trval proces posouzení Vaší žádosti a kdy jste byli zařazeni do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli?

Proces trval od 5.října 2022 do 3.srpna 2023, což je 10 měsíců.

Jak zpětně tento proces reflektujete? Co Vám to přineslo a v čem to pro Vás třeba bylo zatěžující?

Do celého procesu jsme šli s úmyslem si ho užít, což si myslím, že se nám splnilo. Opravdu jsme si to celé užili a je nám líto, že přípravy skončili. Jsme moc rádi, že jsme si tím prošli a také jsme vděčni za přípravky od Dobré rodiny, kdy jsme se dozvěděli hodně i o pěstounství a tím jsme si uvědomili, že to je cesta, kterou bychom chtěli jít, až budeme mít osvojené dítko/děti. Také jsme získali spoustu nových přátel, kteří jsou s námi na „stejné lodi“.

Jediné, co považujeme za zatěžující je to, že tím, že člověk neví, do čeho jde, tak je dost ve stresu. Také jsme se shodli, že celý proces není složitý, ale spíše je problém, že se neustále na něco čeká. Myslíme si, že kdyby se jednotlivé organizace a úřady předem a lépe dohodli, nemuselo by to vše trvat tak dlouho a vše by na sebe mohlo hladce navazovat. Ale my si vlastně nemáme na co stěžovat, naše cesta procesem byla vlastně docela rychlá.

Jaké byly na začátku Vaše představy o přijatém dítěti a jak (zda) se případně změnili po zařazení do evidence?

Na začátku procesu jsme vlastně pořádně nevěděli co psát do představ o dítěti. Naší hlavní představou bylo „zdravé“ dítě, majoritního etnika a do 1 roku.

Po absolvování příprav jsme si tyto představy ujasnili a pevně stanovili. Také nám v tom pomohl „semafor“ od Dobré rodiny. Takže žádáme o dítko zdravé, případně nám nevadí lehké zdravotní omezení a zdravotní problémy, které se dají řešit operativně. Co se týká etnika, tak žádáme o dítko bez zjevných odlišností. S možností i dítka z porodnice. Dítko do věku 6 měsíců. Nevadí nám dvojčata či sourozenci. Co se týká drog užívaných v těhotenství, tak nám nevadí, jen u alkoholu máme malou výstrahu, kdy chceme více informací o stavu dítka.

Jak využíváte období čekání a jaké pro Vás toto období je?

Zatím je období čekání „krátké“, schváleni jsme od 3.8.2023. Ale vytvořili jsme si seznam toho, co bychom rádi podnikli, než nás bude více, takže budeme postupně plnit tento seznam. Také si děláme seznam, co bude potřeba sehnat „až to přijde“. Postupně si i nějakou malou výbavičku tvořím – ráda háčkuji a teď se učím šít. Jinak žijeme, jako jsme žili – dosti aktivně 😀

Máte nějaké doporučení/radu pro další, kteří přemýšlejí o náhradní rodinné péči, nebo se aktuálně nachází v období „čekání“?

Jen to, aby nečekali na „vhodnou dobu“ a rozhodně do toho šli. My litujeme jen toho, že jsme se neúčastnili už dřív.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.