Domů » Základní informace » Adopce a pěstounská péče krok za krokem

Adopce a pěstounská péče krok za krokem

Jak se stát adoptivním nebo pěstounským rodičem a co vás na této cestě čeká? Vytvořili jsme pro vás grafický přehled jednotlivých kroků, po jejichž úspěšném absolvování se stanete rodinou.

1

SCHŮZKA NA ÚŘADU
V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě vašeho trvalého bydliště se setkáte se sociálním pracovníkem, který vám poskytne veškeré informace o zprostředkování osvojení (adopce) nebo pěstounské péče. Na schůzce vám předá žádost k vyplnění a zodpoví vaše případné dotazy.

|

2

VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI A DODÁNÍ
POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ

Společně s žádostí o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči budete vyplňovat také dotazník týkající se vašeho vzdělání, zaměstnání, zdravotního stavu, finanční situace a bydlení. Budete dotazovaní na motivaci pro přijetí dítěte a na představy o něm. Mimo to je třeba také doložit lékařskou zprávu o zdravotním stavu, výpis z rejstříku trestů a potvrzení o vašich ekonomických poměrech (potvrzením výše příjmů od zaměstnavatele, nebo doložením daňového přiznání).

|

3

NÁVŠTĚVA SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA V DOMÁCNOSTI

Návštěva je vždy předem naplánovaná a sociální pracovník s vámi detailněji probere informace uvedené v žádosti a dotazníku a bude se dále doptávat na vaši životní historii, vaše dětství a rodinu. Také se podívá, jak vaše domácnost vypadá. Po dokončení tohoto kroku sociální pracovník zkompletuje vaši spisovou dokumentaci, která poté postupuje na krajský úřad (v Praze Magistrát hlavního města Prahy).

|

4

PSYCHOLOGICKÉ
POSOUZENÍ

Termín psychologického posouzení s vámi domluví již krajský úřad. Posouzení se zaměřuje především na charakteristiku vaší osobnosti, na váš psychický a zdravotní stav s ohledem na předpoklad k výchově dítěte, na vaše schopnosti a výchovné zkušenosti a také stabilitu partnerského vztahu. Účelem psychologického posouzení je vyloučení závažných psychických problémů, které by mohly bránit ve výchově přijatých dětí. Většinou se skládá z osobnostních testů v kombinaci s rozhovory s psychology.

|

5

ODBORNÉ
PŘÍPRAVY

O termínu odborných příprav vás informuje krajský úřad, který je zajišťuje. Přípravy probíhají ve skupině s ostatními žadateli a pro budoucí osvojitele a dlouhodobé pěstouny trvají dle zákona 48 hodin. Dozvíte se více o roli adoptivního nebo pěstounského rodiče a o specifikách náhradní rodinné péče. Forma setkání, jejich četnost i obsah se v jednotlivých krajích různí (zpravidla kombinace víkendových a jednodenních setkání). Zhodnocení příprav je součástí celého odborného posouzení.

|

6

ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO
EVIDENCE BUDOUCÍCH RODIČŮ

Po dokončení veškerých výše uvedených kroků krajský úřad rozhoduje o tom, zda vás do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny zařadí, nebo ne. V případě rozhodnutí o nezařazení máte možnost odvolání.

|

7

VÝBĚR VAŠÍ RODINY
PRO DÍTĚ

Po zařazení do evidence nastává různě dlouhá doba čekání, než jste krajským úřadem vytipováni jako vhodní rodiče pro dítě. Platí pravidlo, že se nehledá dítě pro budoucí rodiče, ale pro každé dítě se hledá ta nejlepší rodina. V případě, že jste krajským úřadem vytipováni, pracovník úřadu vás pozve na schůzku, kde vás seznámí se všemi informacemi o dítěti a jeho dokumentací, a pokud se rozhodnete, že jej do rodiny přijmete, obdržíte oznámení o vhodnosti stát se osvojitelem nebo pěstounem.

|

8

SEZNÁMENÍ SE
S DÍTĚTEM

Za podpory sociálního pracovníka krajského úřadu je zrealizován první kontakt s dítětem v závislosti na tom, kde se dítě nachází (pěstounská péče na přechodnou, ústavní péče, porodnice). Během prvního setkání se podle potřeb dítěte domluvíte na dalších návštěvách, jejich četnosti a společně se sociálním pracovníkem sestavíte plán předávání dítěte.

|

9

SOUDNÍ NÁVRH NA SVĚŘENÍ
DÍTĚTE DO PÉČE

Zpravidla krátce po seznámení budete podávat návrh na svěření do péče k příslušnému soudu dle místa trvalého bydliště dítěte. Se sepsáním návrhu vám pomůže sociální pracovník, případně můžete využít služeb právníka z oblasti rodinného práva, či občanskou poradnu. Finálnímu osvojení předchází péče před osvojením, která dle zákona trvá minimálně 6 měsíců.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.